Menu

Fynboerne

5. jun. 1922

Resumé

Dagbogen er en natur og fugle beskrivelse af rejsen med sejlskibet "Rylen".
Rejsens formål er indsamling af materiale til Achton Friis, "De Danskes Øer", der på 1.200 sider i 3 bind beskriver livet, naturen, historien og kulturen på de danske øer i 1920'erne.

Grundlovsdagen
Kl. 6 Storm V gr.
En Skallesluger ♂ ligger inde
ved Strandbredden næsten
helt i Sommerdr. Kl 6½
kommer et Par fl. og
gaar op paa Bredden
3 Krager flyver ud og ind
af Busken paa Skrænten
Kl lidt over 8 ½ fyrer
vi op.

Side 98 [Fortsættelse fra 4. juni 1922]
2 Tejster Sommerdr og Vinterdr
skudt med 2 Dages Mellem
rum begge dog med Rester af
den foregaaende Dragt. Vend
hals Nøddekriger Kirsebærfugl
Lomvie Rødben Strand
brokfugl. Han var født [ulæselig]
[ulæselig] Dattersøn af gl.
Slengerik.

Side 99
Vinden flovere og mere S vestlig
Kl 8,4 sejler vi til Tunø
Kl. 11 ½ passer vi Tunø
Rev 2 – 3 L canus fl forbi
fra det tørre Rev letter L
marinus ad og en 2 aarig
do bliver siddende, ud
for den svømmer en Sæl
2 Viber fl. over Øen
Kl 12 ¾ med op paa Øen
Stære GSpurve Gulbug
Poppel med 8 Graasp Reder
Solsort Lærken synger
Bomlærke synger paa en Tele
fontraad og i Gadekæret
ligger en afkræftet L
canus den er dog i Stand
til at lette og flyver bort
Solsorten fløjter flere Stære
Svenskirikser Gulspurv
mange Bomlærker
meget smuk Gulsp ♂ med
stærkt rødbrunt Bryst afgræn
dende den Gule Hals
Fasen Op over Bakken V
paa ad Vejen Irisker
Tornsanger. Paa et Strand
fredningsskilt paa Klin –

Side 100
Tunø

Side 101
ten midt paa S Siden sidder
2 Graakrager Ud til Klinten
Stæreflok Graasp Bomlærker
2 L canus jordsvaler
Skallesluger ♂ dykker udfor
Klinten, ved et Skaar i denne
bevoxet foroven med forblæste
Slaaen Tornsanger Bomlærke
Irisker.
Videre af Vejen til V Pynten
Ved denne Vibe Stenpirkker
Svenskirisk. Paa Landings
broen 2 L canus I Plantagen )x
N for denne Tornsanger Jordsva
ler. Stære Irisker Gærdesanger
langs Str til Havnen.
Viber Stære Jordsvaler i Klint
erne Præstekraver (2) Bomlærke
Tornskade ♂ Irisker
Ind gennem Plantagen da der
skydes til Skive ud over Str
næsten Alle Hvidtjørn gaaet
ud paa Grund af [ulæselig]
vel . Gulspurve Irisker Graasp
og ny udg Bjærgfyr flere flere
Gulsp og Bomlærker
Løvsangeren synger og
Bogfinker Svenskirisker
. . .
)x Læbælte. Hvidgr Bjærgfyr Ædelgr Syren

Side 102
Blank

Side 103
Solsorten fløjter Sortmejse
(maaske Musvit) filer og Gulbug
en synger en til
Sortmejse filer fra Spidsen af
Bjærgfyrgren, ligesom ved
Kirkeby ser jeg denne rejse en
lille Top naar den synger
Vibe paa Engen uden for Plenby
Ned til Str ved Ø Enden af
Plantagen og videre Ø paa langs
denne Sp Gulsp Stære Lærke Irisker
Præstekrave Jordsvaler
Stæreflok (ca 10) Krage L canus
(3) Vibe (3) Præstekrave
Ved Revet nogle faa L can
Kl 8 ¼ hopper 2 Gulspurve ♂♂
inde paa Havnemolen
en Skallesluger ♂ flyver forbi
og Lærkerne synger.
Paa den nordre Mole 3 – 4
hvide Vipstjerter en Stær og
en Stenpikker.

  1. Kernebider, Coccothraustes vulgaris

  2. Strandbrokfugl, i dag Strandhjejle, Pluvialis squatarola

  3. Måske Carl Slengerik (1859 – 1923) Medlem af Folketinget for Venstrrereformpartiet mellem 1901-05, og for Det Radikale Venstre 1905-23.

  4. Larus canus: Stormmåge

  5. Larus marinus: Svartbag, udvokset

  6. Svenskirisk: Gammelt ord for grøn irisk

  7. Jordsvale: Digesvale

Fakta

PDF
5. jun. 1922

Det kongelige Bibliotek

Johannes Larsen

Nej