Menu

Fynboerne

4. sep. 1925

4 Septbr.
Blæst og Regn. Ligger længe om Mrg Barberer mig. I Land ved 11 Tiden og ud til Porsilds
Det klarer op i Ø.
Frokost kogt Sælribben
Kartoffelsalat Øl & Snaps
Kaffe.
Der ankommer et nyt Sælfoster som jeg tegner
Porten i Isbjærget er bleven lidt større. Mellem 2 og 3 falder der endnu et Stykke af den.
Maler nogle smaa Aquareller ud af Vinduerne.
Der staar en klar Stribe Himmel hele Dagen ovre i SØ. Vinden der om Frmdg er SØ gaar i Løbet af Eftmdg om i SV.
Henad Kl. 6 kommer
•94• Dr. Laurent Christensen han har en Islom med til Schiøler. Sigrid kommer.
Dr Laurent til Middag.
Sød Suppe
Mackeronibudding Parmesan
Kaffe.
Kl. henad 9 kommer der en Dreng med et Brev fra Peder Dalager , Indbydelse til at drikke Kaffe sammen med Expeditionens øvrige Medlemmer der er der henne. Jeg følger Drengen.
Kaffe m Kager og gl. Vin. Som i alle Grønlænderhuse mange Billeder paa Væggen, deriblandt Læbebjørnen fra Grev Friis’s Jagtbog og et gammelt koloreret Tryk efter Leonardos Nadver.
•95• Schiøler Scheel og Finn gaar efter Kaffen til Bridge hos Porsilds. Dalager kommer frem med Rom og Sodavand og da vi har faaet et Par Romsjusser vil Møller der er søvnig om Bord og jeg er parat, men saa siger D. ”vil I allerede gaa og vi er ikke kommen til Cocktailen endnu.[”] Det kunde min Nysgerrighed ikke staa for, jeg har aldrig før hørt at man kunde drikke Cocktail paa den Tid af Døgnet og desuden var jeg spændt paa at se hvad han vilde lave dem af. Det viste sig at være Angostura, Faaborg Frugtvin og Rom, og ligesaa meget Aquavit, dertil drak vi Carlsberg Export Lagerbeer. Efter den
•96• første fik vi en der var omtrent ligedan d.v.s. Faaborgvinen var erstattet med gl. Vin. Saa roede vi om Bord.
[Tegning]
•97•

  1. Peter Dalager (1888-1953) var uddannet fra seminarierne i Grønland 1905-1910. Fra 1912 var han medhjælper ved Grønlands Styrelses kontor. Dalager fungerede som kateket, maler og digter i Grønland.

Fakta

4. sep. 1925
Dagbog, 1925, 8, side 47 recto - 48 verso + 63 verso

Det Kongelige Bibliotek

Johannes Larsen