Menu

Fynboerne

23. jun. 1909

Resumé

Notater om fugle og vejrlig

[Side 59, venstre side]
[Fortrykt:]
Onsdag 23. Juni.
[Håndskrift:]
N fl. Regn opklarende ved 4 Tiden fl.
Stillitser Bogfinker Vipstjerter Solsorter Havesangere Gærdesangere Tornsangere.Nattergalen ) X

Stillitsungerne flyver af Reden. i Blommetr.

[Fortrykt:]
Torsdag 24. Juni.
[Håndskrift:]
SØ fl. varmt Solsk. lidt sk. opad Dag
Irisker Solsorter. Stillitser Løvsanger Gærdesanger Tornsanger Havesanger Gulbug Nattergale m. Unger. Bogfinker Vipstjert Lærker Irisker Mursvale Stære Musvit Tornskade Jordsvaler Gravænder Maager. Nattergal sang om Aften

[Fortrykt:]
Fredag 25. Juni.
[Håndskrift:]
Sol. mildt SØ – V – Stille
X Nattergale Løvsanger Formdg Gærdes Haves. Gulbug. Rørsanger Sivsanger Rørspurv Gulspurv. Bomlærke Lærker Bynkefugl Stenpikker Vipstjerter (hvide og gule) Engpiber Stære Solsorter Stillitser Irisker (Unger) Rødben Brushøns Viber Bekkasiner Graaænder Gravænder Krikænder (Flok 24-25)
Rørspurvrede med 5 smaa Unger

  1. Jordsvaler: Digesvaler.

  2. (Følgende notat er indsat s. 136-137 bagest dagbogen, hvor det tillige kan ses:]
    X) St Hans Aften saa jeg Nattergalen hoppe om og søge Føde langs Tjørnehækken ud mod Vejen [overstreget ord] den flagrede af og til op og snappede noget fra Busken en Al eller 1½ oppe og hoppede saa videre til den fik Næbet fyldt med saa vidt jeg kunde se smaa lysegrønne Maalelarver. Da
    den fløj bort fulgte jeg efter den og fandt den ved Hjælp af Øret, den sad ved Vejen ved Strandhaverne og sagde Viid – Viid stadig med Munden fuld. lidt efter fløj den ned i nogle tætte unge Graner (4) og blev borte. Næste Mrg Kl. 4 var jeg dernede igen og saa nu 2 Nattergale der blev meget fornærmede da jeg nærmede mig Granerne for at finde Reden, der var ingen. Men ved at trække mig lidt tilbage saa jeg den ene flyve ned i ngt Græs under en Busk og made en Unge, som jeg gik hen og fandt da den fløj. Ungen der var meget lille og uden Hale løb rask bort i Gr. Om Aftenen sang Hannen samme Aften saa jeg en Flok Ænder meget højt ca 2-300 flyve over Haven. Næste Mrg saa jeg igjen begge Natterg og 2-3 Unger nu kunde de flyve lidt og bevægede sig med stor Lethed i Træerne skønt de havde Duntoppe over Øjnene og Halen næppe var brudt frem. Hannen sang lidt. Jeg tror der var 3 gl. I hvert Fald saa 2 slaas og den ene blive jaget bort.

Fakta

PDF
23. jun. 1909
Dagbog 9, side 59, verso

Det kongelige Bibliotek

Johannes Larsen

Nej