Menu

Fynboerne

1. mar. 1912

Resumé

Notater om fugle og vejrlig

Fredag 1t Marts
Taage SV fl. 76,3
Flagspætter (trommer om Mrg) Solsorter Bogfinker Sp. Musvitter Fuglekonger Lærker (mg) Stære (mg Viber (mg) Graaænder (i Hundredvis.) Hvinænd (mg) Skallesluger (M m) smaa Flokke og enkelte)) Ms (Smaaflokke) Pibeænder (60-70) X Gravænder (10-12, parvis) Præstekraver enkelte Par Graagæs (1 Par) Sædgæs (ca 70) Dværgfalk Agerhøns Fasaner Taarnfalk Musvaager (2) Halemejser 4 (hvidh.) større Fl. (hvoribl 3 sorth og 3 hvidh) 4 (mindst 3 sorth) 3 (2 hvidh. 1 med mørke Bryn).Træpikker X Sangdrosler (2) Ringduer (Hundreder) Ederfugle 10 (5 ♂ 5 ♀ ) – 17 – 3 – 2 (unge ) mange Hvinænder Skalleslugere (fler Smaaflokke M s) Maager (L a)
Knortegæs hørtes.

  1. Mergus merganser: Stor skallesluger

  2. Mergus serrator: Toppet skallesluger.

  3. Larus argentatus: Sølvmåge.

Fakta

1. mar. 1912
Dagbog 1912 1, side 80 verso

Det kongelige Bibliotek

Johannes Larsen

Det vides ikke, hvad X betyder

Nej