Menu

Fynboerne

4. jul. 1925

4 Juli
Fr. S. Solskin Nogle striber Lammeskyer paa Himmelen og et lavere Skylag midt paa Fjældene
Kl. 7 ror Schiøler og Scheel i Land for at lægge sidste Haand paa Fuglene.
Det er koldt
Kl. lidt over 9 sejler vi. Der flages i Kornok (3 Flag.) og alle Folkene staar og svinger med Huerne
Klart Solskin.
[Tegning] Ivnajuagluk
•24• [Tegning] •25• Vi har Vind og Strøm i mod og gaar meget langsomt frem.
En Ravn flyver forbi
[Tegning] Vandfald.
Snespurven synger.
N for vandfaldet hæver Klippevæggen sig højt op og her findes en Koloni L. leucopterus.
3 Tatteratter
Schiøler skyder en Strømand der svømmer ved Foden af Bjørneøen Kl. 12
•26• [Tegninger. Under dem:] Sadlen
•27• [Læses i forlængelse af næstforrige side]
Juat gaar i Jollen og henter den.
Motoren gaar i staa og vi driver en lille ½ Time.
Vi møder 2 Pramme med Sejl og 6 Kajakmænd i den forreste Pram en Mand til Rors og nogle Koner og Børn samt Skeletter af en Kajak.
I den sidste Pram er der kun Koner og Børn
Vi gør en hel god Fart inde under Bjørneøen
Vinden er flovet og Søen har lagt sig.
Sadlen kommer frem og staar lysende hvid med sine Snemarker mod Bjørneøens grønne Sider.
Agter ude har vi nu den røde, over den blaagrønne Fjord mellem den grønne Bjørnø og den
•28• [Tegninger. Under nr. to:] Nordenden af Saddeløen
[Under nr. 3:] Ingikitsok
•29• [Læses i forlængelse af den næstforrige side]
lysegraa Kingak.
Snespurven synger.
Efter Frokost Kl 2,1/2 sejler vi)× langs Sadlens graa glatte)2× Klippevæg, kun forneden er der nogle faa grønne Baand overfor paa den anden Side har vi Ingikitsok (det spidse Fjæld paa Storøens S ende og mod S kommer Hjortetakken frem, og lidt efter Store Malene 
Kl 3,43 runder vi Næsset paa SØ Enden af Sadlen
Frisk Bris
Vi opgiver at sejle ind i Bugten til Ørnereden da Jon Møller siger det blæser for stærkt til at lande der. Jeg gaar ned og lægger mig
Kl. 6,25 ankrer
Vi sejler Ø om Sadlen
)× lidt konkave
•30• Finn sover paa Seminariet
Scheel og Schiøler hos Kolonibestyrerens  hvor der er redt op til dem.
Kolonibestyrerens og Provsten er til Barnedaab i Sukkertoppen.
Kolonibestyrerens Hus er vældigt hyggeligt, med tykke Stenmure, det er det ældste Hus, oprindeligt bygget til Hans Egede. I Kolonien blomstrer Fandens Mælkebøtter
•31• vi ved Godthaab.
Aften hos Landsfogeden. Det er meget lavt Vande da M og jeg gaar om Bord ved 12 Tiden

  1. Store Malene (Ukkusissat): fjeld østsydøst for Nuuk; længde -51 37 39/bredde 64 09 56.

  2. Da ekspeditionen returnerede til Godthåb/Nuuk efter turen op i Godthåbsfjorden, overnattede Scheel og Schiøler hos kolonibestyrer Christian Simonÿ, se side 76, note 1, og 16-årige Salomonsen overnattede på seminariet.

Fakta

PDF
4. jul. 1925
DAGBOG, 1925, 2, side 12 recto - 16 recto + 63 recto - 69 recto

Det Kongelige Bibliotek

Johannes Larsen