Menu

Fynboerne

1. dec. 1907

Søndag 1 Dec.
Vand 8⁰ R. Næsten stille. N.Ø. Skyet.
Mrg. 5-6 L.t. enkelte Alker eller Tejster, efter 10 Flokke af dem. Taage hen mod Middag. Eftr Mdg. lettede Taagen og vi saa Norges Kyst med Sne paa Fjeldene. Solskin Resten af dagen. Ligefør Indsejlingen til Christiansand kom en Rype ombord og sad agter paa Promenadedækket under en elektrisk Lampe [tegning]

•23 recto•

Jeg gik hen ved Siden af den og overvejede om jeg skulde tage den, saa fløj den.
Kl 5 i Christianssand.

Fakta

1. dec. 1907
Dagbog, 1907, side 22 verso - 23 recto

Det Kongelige Bibliotek

Johannes Larsen