Menu

Fynboerne

24. jun. 1925

24 Juni St Hans
Stille kl. Solskin, senere Lammeskyer, med Landsfogedens Baad Naya  til Kookøerne Scheel bliver hjemme. Nissen og Landsfogedens  Frue med.
Sejler fra Havnen ved 8 Tiden Snespurve fl. omkrg ved Pakhuset
Sejler Kl 8, ½.
R. [et L og et R er skrevet oven i hinanden] trid. Flokke. En Larus jager et Par Ravne. 4-5 Kjover fl. lavt over Vandet.
Tejster.
En Sortside (siden flere)
Alca torda
Malemukker.
1 Ømmert j[u?]v
et Par Hvaler (Sildepiskere)  Schiøler skyder 2 Malemukker i et Skud, en hvid og en graa
•54• [Tegninger. Under den øverste er skrevet:] Næsen 
[Under den nederste er skrevet:] Kigsitsut. Sadlen
•55• Kitsigsut. (Kookøerne)
Et Par Sortsider, den ene springer næsten helt op af Vandet forude.
5 Ederfugle 2 Tejster
Vi sejler ned mellem Øerne
Tejster i Mængde.
Vi lægger til ved en af Klipperne. En Snespurv flyver fra Reden. De sidste kravler op efter Tejsteæg. Ude igen Schi skyder en Søpapegøje
fler Alker. Sch og Hr Nissen skyder hver en.
Vi sejler rundt mellem Skærene. Ederfugle. L marinus skyder en Ederfu ♂ juv
Vi lægger til Land i en naturlig Havn paa af [af] Øerne
Mens Sch. og Jon Møller ror ud i den ene Jolle tager jeg den anden
•56• Finder et Par Sedum (?[)] Som jeg tager med.
Sardlak 
Rhodiola rosa
•57• [Skal læses i forlængelse af den næstforrige side]
og roer over til en af Øerne for den med Baaden og gaar op paa den
L marinus
Snespurven synger. Ror tilbage til Baaden hvor vi spiser Frokost i Land henad Kl. 1
Efter Frokost er vi ovre paa en Naboø. Øverst paa Øen ligge en halv Snes Ederfugle Reder i Lavet i Læ af en lav Stenskrænt 2 klods paa hinanden L. marinus kreser hele Tiden skrigende over Øen. En Tringa maritima bliver skudt ×. Snespurv ♂
Derefter sejlede vi omkring mellem Skærene til et Sted hvor Jon Møller vidste at der stod Strømænder.
•58• [Tegning] •59• KAKALIAK
Den tillavede Klippe I.M
Da vi kom derhen lettede de i en Flok paa 60-70 og og lidt efter en paa ca 150, Schiøler og Jon Møller gik om en Pram og roede hen til dem og Hr Nissen og jeg tog Jollen og roede paa den anden Side en lille Ø i Haab om at dem de jagede op skulde komme til os. Det passede og i Løbet af 5 Min havde vi 7 flydende omkring os og en liggende paa et Skær, den sidste havde vi en Del Besvær med da Hr Nissen var i Land efter den og jeg holdt Jollen ind til Kant med Aarerne, satte en Sø Jollen helt op saa vi
•60 – blank• •61• maatte af begge to for at sætte dem ud og H. Nissen blev vaad til op over Knæene, Jollen var ved at vælte og den ene Aare rullede ud. Paa Vejen hen til Baaden skød H.N. 2 Rugende ♀ Ederfugle. En ung ♀ havde han skudt mens vi skød Strømænder.
Sch. Og J.M. kom nu ogsaa hen til Baaden de havde en Kjove og en Strømand og en gl. ♂ Ederfugl. Vi sejlede saa hjem. Paa Vejen skød jeg en gl. ♂ Ederfugl der trak forbi mellem Kookøerne. Ovre i Skærgaarden V for Ræveøen vidste Jon Møller en Klippe med en smal Vej paa Midten hvor der plejede
•62 – blank• •63• at være Strømænder, der var ingen, men en Mængde Grylletejster deriblandt en i graa Dragt.
Vi sejlede saa videre hjem efter og kom ind i et smalt Sund mellem 2 lange høje Øer SV for Ræveøen, kaldet Kakaliak. Da der fløj en 6-8 L marinus over den yderste Ø gik vi i Land i Haab om at finde Reder eller at komme til at skyde en, det lykkedes ikke men vi saa 2 Graaænder og Schiøler skød en meget smuk sodfarvet Kjove, ens over det hele, desuden saa vi Snespurv og Ravne. Derfra sejlede vi hjem.
•64 – blank• •65• ved Ræveøen lettede 2 Strømænder og kastede sig igen længere henne.
Jon M. H. Nissen og jeg var klar med Bøsserne og vi kom dem godt nær inden de lettede, de slap alligevel, JM skød forbi Hr N. havde glemt at komme Patroner i Bøssen og jeg glemte Sikringen.
Ved 9 Tiden var vi hjemme med 29 Stk Fugle.
4 Terner
2 Malemukker
2 Alker
1 Søpapegøje
7 Ederfugle
9 Strømænder
2 Kjover
1 Tejste
1 Ryle
•66 – blank• •67•

  1. Ifølge Henning Scheel i bogen Med Lehn Schiøler og Johannes Larsen i Grønland. Fugleekspeditionen 1925 hed landsfogedens båd Nauja/Nauya. Naaja er det grønlandske fællesnavn for de store måger – gråmåge, hvidvinget måge og svartbag. Svarer til havmåge på dansk.

  2. Landsfogeden er Knud Honoré Oldendow. Se side 67, note 11.

  3. Sildepisker = Balaenoptera acutorostrata: vågehval. Dette mindste medlem af finhvalfamilien bliver op til 10 m lang og vejer op til 10 ton.

  4. På side 121 sættes Næsen i sammenhæng med Kingak (Qingaaq) – et fjeld på Storø. Formentlig er dette Larsens egen association, da intet tyder på, at dette fjeld lokalt kaldtes Næsen.

  5. Sardlak = sorlaq, det grønlandske navn for Rhodiola rosea: alm. rosenrod.

Fakta

PDF
24. jun. 1925
DAGBOG, 1925, 1, side 27 recto - 33 recto + 66 recto

Det Kongelige Bibliotek

Johannes Larsen