Menu

Fynboerne

30. jan. 1913

Resumé

Notater om fugle og vejrlig

Torsdag 30
÷4 77,2
SØ Storm (9) Solskin
Ederfugle (i Tusindvis trækkende om Frmdg. fra V.) Havlitter Hvinænder Skalleslugere (Ms) Sortand Blishøne Knortegæs (2) Stillitser (2) Snesp. Svensker Krager Maager (Lm La (mg) Lc Lr Graaænder (mange) Solsort Tringa marit (Ederfugle i Hundredvis trækkende ustanselig fr. NV. hele Formdg.

  1. Mergus serrator: Toppet skallesluger.

  2. Tidligere kaldtes grønirisk for svenskirisk.

  3. Larus marinus: Svartbag.

  4. Larus argentatus: Sølvmåge.

  5. Larus canus: Stormmåge.

  6. Larus ridibundus: Hættemåge.

  7. Tringa maritima. Tidligere hed ryle Tringa til fornavn. Nu Calidris maritima.

Fakta

PDF
30. jan. 1913
Dagbog 1913 1, side 88 recto

Det kongelige Bibliotek

Johannes Larsen

Nej