Menu

Fynboerne

6. jul. 1925

6 Juli [En cirkel er tegnet]
Havbleg. Klart Solskin Elvene bruser og Snespurvene synger. Da jeg staar op ved 6 Tiden er Vandet om Baaden fyldt af Angmasetter, de minder svømmende meget om Tobisen hjemme men staar meget tættere i Stimen.
Efter Morgenkaffen gik vi i Land og op til Ørnereden, der sidder en Lapspurv ♂ lige ved den Scheel og jeg maler Reden med Ungen derefter gaar jeg hen og tegner Graven og saa Ombord til Middag
JM har været ude at pilke og har fanget [fortsætter to sider frem]
•46• et Rensdyr bleven afspærret ved at Isen var dreven fra det. En Grønlænder saa det og fik det dræbt uden at lade sin Kammerat der var med det vide, hvorover denne blev saa gal da han kom hjem og saa Suppekødet at han gik uden at vilde spise med (Jon Møller).
•47• [Læses i forlængelse af næstforrige side]
en Helleflynder og nogle Havisinger. Dem faar vi til smeltet Smør og Kartofler, de sidste har Landfogeden med. Ca Kl. 2,30 letter vi og gaar videre op ad Fjorden Det blænder i Vejret. Det er sløret Sol og graat ude i Vest. Vinden ind af Fjorden og forholdsvis svær SØ
En Tatterat. Fra Kl. 4 er det graat med lidt blaa Himmel. N og Ø. Ved 5 ½ Tiden ligger Fjorden i Skygge med enkelte smaa Solpletter paa Fjældene inde i Bunden. Vi er lige passeret Itivalik Fjorden og nærmer os Ekanuit)× hvor vi ankrer Kl. 6,15
)× Laks
•48• Røde Pragtstjerne hvide Hønsetarm Marehalm Pilekrat Enebær Syre Revling Blaabølle hvide Rhododendron Ellekrat. Padderokker hvid Troldurt Mynte Vibefedt en Slags Gederams, lave med lyst blaagrønne Blade
og store [Tegning]
røde Blomster
Vintergrøn En lille spæd Fladstjerne
En Klokkelyng med hvide Liljekonvalagtige Blomster i Enden af Grenen der er firkantede af Blade
[Tegning] Firkantlyng 
•49• Ved det høje Fjæld ved Næsset Maager og Tejster og et Par R[ulæseligt] Ravne. Da vi runder Næsset letter en Mængde Tejster og 16 Skalleslugere. Inde i Bugten en Del Tejster og Maager.
13 Graaænder flyver ud da vi ankrer.
Scheel Schiøler Nissen Finn Damerne og jeg i Land.
En Strømand svømmer ind. Lapspurve & Sisgener Jeg gaar op ad Fjældet Lapspurve og en Mængde Sisgener der uophørlig kalder til alle Sider for mig – Stenpikkere
En Rypehane letter kaglende foran mig. Snesp. Lapsp. Sisgner. Rypen letter igen da jeg kommer op paa den første Bjærg
•50• Ekaluit
Vigen omtr dobbelt saa dyb som Kassigiangut og Dalen omgivet af mægtigere Fjælde, gennem den gl Bundmoræne løber Lakselven ud i Vigen det sidste Stykke over et fladt Plateau hvor fra den styrter sig ned gennem nogle Brostensagtige Morænebakker der paa den Ø Side ender i en lav Lerklint mod Stranden. Den skaalformede Dal bevoxet med Krat af Pil Birk og El. Alle Elve med Masser af Kraft fra i Fjor. Mange smukke Blomster.
•51• [Læses i forlængelse af den næstforrige side] kam
[Tegning] Jeg er en Time om at gaa derop og en halv om at løbe ned om Bord. For at undgaa Pilekrattet løber jeg det sidste Stykke i østligere Retning saa jeg kan gaa langs Str V paa til Baaden
Det viser sig at Pilene gror helt ned til Stranden og da det er Højvande kan jeg ikke gaa paa Strandbredden og jeg tjener altsaa ikke noget. Paa Vejen langs Str springer en
•52 – blank• •53• Ræv op ved mine Fødder og forsvinder i samme Nu i Busken og løber smaagøende bort. Om Bord. Middagsmad. Flere af de andre har set Ræve. Hr Nissen har skudt en ung Strømand ♂ og Landsfogedens som var blevne om Bord havde set et Par Rener der flygtede op gennem Dalen, formodentlig skræmt af mig da jeg gik op ad Fjældet. Det er graat med Regnhimmel og det er flovet meget. De andre har ogsaa set en Ørn.

  1. Formentlig Cassiope tetragona: kantlyng.

Fakta

PDF
6. jul. 1925
DAGBOG, 1925, 2, side 23 recto - 27 recto + 57 recto - 60 recto

Det Kongelige Bibliotek

Johannes Larsen