Menu

Fynboerne

2. jul. 1909

Resumé

Notater om fugle og vejrlig

[Side 62, højre side]
[Fortrykt:]
Fredag 2. Juli.
[Håndskrift:]
N højt Vejr varmt
Gærdesanger Havesanger Gulbug Stillitser Bogfinker Irisker (Unger i Reden i Jasminen).Puttede om Aftenen en nedfalden Spurveunge i en Iriskrede samme Aften tog en Kat hele Familien. Ungerne levede.

[Fortrykt:]
Lørdag 3. juli.
[Håndskrift:]
Solskin stille Fyns Hoved
Minervas Ugle Tornsangere Skovskade Skader Tornskader Bomlærker Lærker Gulsp. Rørsp. Rørsanger Sivsangere Regnspove Gravænder Ællinger [”Ællinger” indsat over linjen] Skalleslugere (Reder 8 – 13 – 12 Æg) La. (Unger) Lc (Unger) L.r. (Unger) Strandskader Præstekraver Terner (macrura og minuta og cantiaca) Viber Bogfinker Stillitser Irisker

[Fortrykt:]
Søndag 4. Juli.
[Håndskrift:]
Graavejr
Gulbugunger i Valnøddetræet.

  1. Larus argentatus: Sølvmåge.

  2. Larus canus: Stormmåge.

  3. Larus ridibundus: Hættemåge.

  4. Macrura: Ældre navn for Sterna paradisaea: Havterne.

  5. Sterna minuta: Dværgterne.

  6. Cantiaca: Ældre navn for Thalasseus sandvicensis: Splitterne.

Fakta

PDF
2. jul. 1909
Dagbog 9, side 62, recto

Det kongelige Bibliotek

Johannes Larsen

Nej