Menu

Fynboerne

11. jul. 1925

11 Juli
Graavejr SV opad Formdg. Opkommende Taage oppe i Byen
Sejler Kl. 12
Solskin
Jon Møller 4 unge Grønlændere og 2 unge Grønlænderinder med, og en stor Robaad.
V Taageskyer ude over Fjældene
Tatteratter og Kjover en lille Hval kommer op agten for Baaden
Sejler gennem et smukt Sund ved Kesnatilivit  en Flok unge Ederfugle et Par Tejster.
Schiøler skyder en Ederfugl)×. ♀ juv. Skallesluger.
Lidt efter en stor Flok (ca 50) unge Ederfugle med en gl
♂)× Kongeederfugl
•66• Rejsen til Atungirik 
[Tegning. Herunder:] Mod S
[To tegninger. Herunder:] Inde i Sundet
•67• Vi sejler langs med Skærene ud af Bugten en Lom
Vi sejler ind mellem Skærene østen om Haabets Ø 
Ikerasak Sundet Baals Revir, lave kuplede Klipper paa begge Sider det smalle Sund der lidt efter udvider sig saa det er som at sejle paa en Indsø. Mellem 2 Klipper ses et Øjeblik Toppen af Hjortetakken rage op af Skyerne, det er skyet næsten helt graat. Paa en Klippe sidder en Ravn Snespurven synger.
Der ligger Sne i Fordybningerne og paa N Siden af Klipperne
Med Ruin af Hans Egedes første Hus.
•68• [Tegning. Derunder:] NUKAK. (den lille Søskende)
•69• Flere Tejster. Sundet bliver mere aabent med lavere Skær. En Sæl, af og til ses Havet mellem de yderste Skær en flok Ederfugle ♂♂ ad. Mod Land ses Fjældene med Toppene skjult af Skylaget
Tejster. En Terne Det klarer op fra V.
5 Terner 1 Havlit.
Frokost ved 3 Tiden derefter stopper vi for at gaa i Land paa et Skær efter Havlitter og Svartbag, Terner.
en Søpapegøje
Scheel Finn og jeg gaar med 3 Grønlændere i Land paa et Skær efter Havlitter.
Jon Møller og Schiøler paa et andet efter
•70• Dværgpil Revling Kokleare, mange St Hans Urter ikke fundet udsprungne Græs Mos og Lav. Hønsetarm Multebær. Knopper
[Tegning] Da vi gaar i Land løber en halv Snes Ryler om paa Stenene
[Tegning] •71• Svartbag. Møller faar Pigerne ombord til at vaske op.
Mange skaalformede Fordybninger efter gamle Reder. (Havlitter?)
En Del Ternereder
Ude mellem Skærene et højt trekantet Isbjærg.
Himmel og Hav graa Under Skylaget ses Bjergene inde i Land, forskellige dejlige blaa Farver efter som der er Sol eller Skygge paa dem. Ud mod Havet de yderste Skær.
Terne skriger og Svartbagen siger gaak gaak aak.
Finn finder et udsuget Havlitæg.
Flere Huler graved i Tørven under Græsset fra ¼ – ¾ Alen Dybde
•72• [Tegning] Der kommer 2 Kajakmænd, den ene Kristian fra Kongek  har 2 alm og et lille Havlitæg i en Kasserolle foran paa Kajaken en Primus og en flaaet Svartbagunge og en do Ederfugl og Kød af en stor Torsk og en Sæl paa Slæb.
•73• [Læses i forlængelse af den næstforrige side]
vandret ind. Søpapegøjer, enkelte Par flyver omkring hele Tiden.
Kl. 4,20 letter vi igen
2 Søpapegøjer lægger sig paa Vandet en flyver op og sætter sig paa Klippen.
2 Havlitter ♀♀
En spættet Sæl.
2 Havlitter ♀ & ♂. En Mængde Terner flyvende og dykkende 2 Kjover Havlit 3 og 4 Ederfugle 2 Søpapegøjer.
Kl. 5 gaar vi i Land paa et af de større Skær ude ved Havet. Mod NV et stort Isbjærg, se forrige Blad
Vegetation som paa den forrige men sparsommere. Søpapegøjehuller og Havlitreder (tomme) som paa den forrige
•74• [Tegning. Under den:]
Grindehval (JM)
•75• I Land paa den næste en Del større Ø Vegetation og Reder som før
Mange Søpapegøjer.
Baghovedet af en mindre Hval)×. oppe paa Øen. Rodenden af et stort Fyrretræ.
En Flok Ryler. Havlitter 3 Ederfugle. Der kommer Taage ind fra Havet.
Der bliver skudt en Del Søpapegøjer (jeg skyder en og en Alk [)].
Grønlænderne graver Søpappegøjehuller ud, hidtil er der kun fundet ét Æg. En Del Terneæg er samlet.
Mange Terner flyver skrigende om og Søpappe. trækker stadig frem og tilbage forbi den NVlige Pynt
•76• Kagssuk 
[Tegning. Under denne:] Hustomt med Søpappegøjehuller.
[Tegning. Under denne:] Fra Huset mod N.
•77• En Snespurv.
En gl Hustomt er ganske gennemmineret af Søpapp. Pigerne ligger og rager ind i Hullerne med bare Arme
Det er Resten af en gammel Vinterboplads
Kagssuks Hus som der er Sagn om (JM.)
et halvt Hundrede Alen derfra er en Hustomt til med Redehuller JM finder et Æg i et af dem, i det ene Hjørne en Skalleslugerrede dækket med Græs og Tang men Æggene er fjernede.
2 Havlitter (♀ & ♂ sv)
Der er skudt.
13 Søpappegøjer 2 Alke og 3 Ryler.
Om Bord Kl. 7.
Fangeren fra Kangik  har
•78• JM fortæller at Kagssuk var en Grønlænder i Hedningetiden der havde faaet Fjender og flygtede herud og bosatte sig.
[Tegning. Under kysten og over kajakmanden er skrevet:] Fangerens Lejrplads
[Under tegningen:] Han kommer med en Lever af en lige fanget Sæl og udbeder sig Brød og Pet[ro]leum for den. En Snaps oven i Købet, passede ham særdeles godt.
•79• [Læses i forlængelse af den næstforrige side]
slaaet Telt paa Øen V for Anguts Ankerplads
Ederfugl Tejste Søpappegøjer svømmende
Vore Folk var med Kajakmanden over for at slaa Telt for Natten ved Siden af ham.
Savtsigsunguit (de yderste Øer).
Jon Møller raaber over at vi ikke skal vente med Aftensmaden da han foretrækker at blive hos Folkene og spise kogt Sælkød med dem
•80• En stor Flok Terner over os, mellem Skærene svømmer Tejster og Søpappegøjer svømmer om enkelte eller parvis
[Tegning] Peter Nielsen ved Rattet Seminarist, Baadstyrer Tolk.
•81•

  1. Kesnatilivit: Lokaliteten har ikke kunnet identificeres.

  2. Atungirik: Lokaliteten har ikke kunnet identificeres.

  3. Haabets Ø hedder i dag Illuerunnerit: Stedet hvor husene blev fjernet. Øen ligger tæt ved Nuuk og var det første sted, Hans Egede slog sig ned, da han kom til Grønland i 1721.

  4. Formentlig menes Kangeq: bygd på ø af samme navn ved nordsiden af Godthåbsfjordens munding; længde -52 03 22/bredde 64 06 50. Kangeq blev tvangsfraflyttet af Nuuk Kommune i 1960’erne, da man manglede arbejdskraft på fabrikkerne i Nuuk.

  5. Kagssuk: Ifølge grønlandske folkesagn en drabsmand, der boede på yderøerne ved Sisimiut.

  6. Formentlig menes Kangeq: side 110, note 16.

Fakta

PDF
11. jul. 1925
DAGBOG, 1925, 2, side 33 recto - 40 verso

Det Kongelige Bibliotek

Johannes Larsen