Menu

Fynboerne

22. aug. 1909

Resumé

Notater om fugle, vejrlig og jagt under ophold på gården Båxhult i Sverige

[Side 79, venstre side]
[Fortrykt:]
Søndag 22. August.
[Håndskrift:]
Graavejr

Til Middag paa Höljeryd

Stærk Regn om Aftenen

[Fortrykt:]
Mandag 23. August.
[Håndskrift:]
Strømhult Remma. Horshult Urhøns Ænder Skader Solsorter gl. Urhane Sump & Topmejser Fuglekonger Grønspætter Skader Korsnæb Gulspurve Bogfinker Siskener Vipstjerter.
Intet skudt

[Fortrykt:]
Tirsdag 24. August.
[Håndskrift:]
Strømhult Solskin
Urhøns Tjurer Hare Drosler Solsorter Mejser Fuglekonger Bekkasin Ænder (Graa & Hvin) Sortspætter Grønspætter Skovskader Hejre Graa Fluesnapper
skudt: 1 ung Tjurhane 1 ung Urhane 2 Urhøns
Br. 1 Tjurhane 2 Urhaner 1 Urhøne 1 Hare

  1. Larsen-familien ejede fra 1870erne skovgårdene Båxhult og Höljeryd i Sverige. De havde skovdrift på stederne og brugte især Båxhult-gården til ferie- og jagtophold. Strømhult var nabogård til Höljeryd.

  2. Strömhult var nabogård til Larsen-familiens skovgård Höljeryd i Småland.

  3. Remma er en lokalitet nær Larsen-familiens gård Båxhult i Sverige.

  4. Horshult sø og mose ligger nær Larsen-familiens skovgård Båxhult i Småland.

  5. Larsen-familien ejede fra 1870erne skovgårdene Båxhult og Höljeryd i Småland. Familien var ofte på Båxhult for at holde ferie og gå på jagt. Höljeryd blev i perioder lejet ud - bl.a. til maleren Christian Eckardt, som var i familie med Larsen.

Fakta

PDF
22. aug. 1909
Dagbog 1909, side 79, Verso

Det kongelige Bibliotek

Johannes Larsen

Johannes Larsen og Ludvig Brandstrup opholdt sig i disse dage i august 1909 på Larsen-familiens skovgård, Båxhult, i Småland.

Nej