Menu

Fynboerne

26. jul. 1921

Resumé

Dagbogen er en natur og fugle beskrivelse af rejsen med sejlskibet "Rylen" til de fynske øer.
Rejsens formål er indsamling af materiale til Achton Friis, "De Danskes Øer", der på 1.200 sider i 3 bind beskriver livet, naturen, historien og kulturen på de danske øer i 1920'erne

[91 verso]
26 Juli
Stille om Natten . Svalen
begynder en Times tid før
paa sin Koncert Stjerneklart
overskyet i Ø
Kl. 6 kl. S fl.
Afgaar Kl 8½ til Lyø

13 [skrevet omvendt]

. . . .
Stille om Natten. Stjerneklart mod V. overskyet i Ø. Actitis høres. Svalen begynder sin Koncert Kl. 2 - Kl. 6, Stille, klart, flovt. Afsejler Kl. 8,30 Til Lyø, hvor vi ankrer udfor Broen ved Bostehuse ca 9 1/2. Paa Vejen saas Terner, en Flok Ryler fløj forbi. Inde paa Knold i en Turnipsmark, en stor Flok Viber. Paa det lille Dampskibspakhus inde paa Broen, staar med store Bogstaver, paa Gavlen:
LYØ.
saa vi ved da hvor vi er,
Kl. 10 ror jeg i Land med Friis og gaar med Friis ad Vejen op til Byen. Paa Broen hvid Vipstjert, langs Vejen Lærker, Spurve, Irisker og Gulspurve.
*
Ved et Vandhul til venstre for Vejen mellem Broen og Byen, Tornsangere Spurve og Gulspurve. Foran i Byen Stære og Solsorter. Ved Mejeriet Bysvaler. Midt paa en Gaardsplads, aaben ud mod Vejen, laa en Cygnopsis cygnoides domestica ♀ og sov. Ved Gadekæret fløj Jordsvaler og Forstuesvaler. Mange store grønne Frøer sad paa Kanten og plumpede i Vandet naar vi gik forbi. Ved Kirken Gærdesmutter og graa Fluesnappere. Paa Præstegaarden Storkerede med 3 næsten flyvefærdige Unger. Ved Gadekæret ved Kroen hvid Vipstjert, videre ad Alleen ud til Møllen Bogfinker Solsorter Musvitter. Paa Tilbagevejen en Tornskade ♀ ad. Ved Broen svømmede en Hættemaage, med et saa stærkt afbleget Forhovede og vel ogsaa nye hvide Fjer i Ansigtet at den saa ud som den var hvidhovedet med en mørk [understreget] Ring om Halsen.
Ombord Kl. 12 1/2
[tegning]
*
Efter Middag, lummert, næsten Stille. 14-15 Ederfugle ses i Kikkerten svømme paa Lyø Sand, imellem rejser en af dem sig op i Vandet og slaar et Par Slag med Vingerne. Udenfor "Rylen" svømmer en Del Hættemaager omkring. Kl. 3,30 optrækkende Torden fra SV. Hættemaagerne letter og flyver ind over Øen. Damperen Ellen kommer fra Søby og lægger til ved Broen. Kl. 3,35 et stærkt Lyn over Lyø umiddelbart efterfulgt af et Tordenskrald, det begyndte at regne. Jeg tager mit oljetøj paa og sætter mig hen i Maskinrummet. Puf klæder sig af og gaar udenbords og Ellen lægger ud fra Broen og damper S paa til Avernakø. Det lyner rundt om os og Tordnen rumler og rasler, Regnen tager til og det blæser op fra NV. L. marinus ad flyver forbi, mens Regnen jævner Søen, og hver Regndråbe laver et lille Hul med et Springvand i Midten. Fyn forsvinder i Regnen og kun Enden af Knold ses utydeligt.
*
En Kuf og en Tjalk der ligger udenfor os ser ud som de flød oppe i Luften. Kl. 4 er Bygen ovre og Fyn dukker atter frem. Blæsten har lagt sig. En ny Byge trækker op over Lyø, men gaar sønden om. Stille opklarende Vejr, Alle Lyøs Lærker synger igen. Vi ror i Land Kl. 4,30 og Puf og jeg gaar op gennem Byen til Elmekilde. I de høje Popler om Kilden fløjter Stærene og Spurvene holder Koncert. Lærkerne synger. Bag Elmekilde en lille indhegnet grøn Eng med en stor Pil i Midten, Poppelhegn mod N og V og mod S stødende op til en lille Lund paa Skraaningen af en Bakke. I Østhjørnet en anden Kilde kaldet Thehullet. Solsorter, Drosler, Gulbug
*
Gærdesmutter, Irisker og Svenskirisker. Fra Engen gennem Lunden over Bakken til Kysten. Taarnfalk. Derfra gennem den sydlige Del af Øen og ud til Stranden Vest for Sjoen, en lille Ferskvandssø ved SØ Kysten. Langs Hegnene Drosler, Solsorter, Tornsanger Irisker og umaadeligt Mængder af Graaspurve. Ude i Sjoen svømmer unge Hættemaager, ved Bredden Præstekraver. Actitis flyver pibende i en Bue ud fra Strandbredden langs Stranden Stenpikkere. Ved Strandbredden stod i Nærheden af Broen nogle Rødben, 2 Kobbersnepper og en flok Ryler, 3 T. Subarq + 10 T. alp og nogle Viber. Ombord ved Syvtiden.4 unge Gravgæs flyver forbi.

Fakta

PDF
26. jul. 1921

Det kongelige Bibliotek

Johannes Larsen

Fra og med 26. juli 1921 skrives dagbogen fra bagerste side til 1. august 1921

Nej