Menu

Fynboerne

4. jul. 1921

Resumé

Dagbogen er en natur og fugle beskrivelse af rejsen med sejlskibet "Rylen" til de fynske øer.
Rejsens formål er indsamling af materiale til Acton Friis, "De Danskes Øer", der på 1.200 sider i 3 bind beskriver livet, naturen, historien og kulturen på de danske øer i 1920'erne

4 Juli Let fin Regn om Mg
kl. opad Dagen
Letter Kl. 9½ gaar til
Svendborg, derfra Kl 1 til
Ventepose Vandmølle
hvor vi ankrede umiddel
bart Ø for Møllen for at
male den. Et stort Kirse
bærtræ ved Bredden besøg
tes 3 Gange mens vi laa
der af 10 – 12 Hættemaager
og en L. canus, den sidste
sad hver Gang i Toppen
mens den aad, af Hætte
[62 recto]
maagerne sad ved omtrent
Halvdelen, mens Resten

Tornskader Sp Bomlærker
Irisker Solsorter
Skovsp ?

[62 verso]
fløj omkring plukkede et
Bær i Flugten, slugte det
vendte om og tog et til o.s.v.
Da jeg havde tegnet roe
de jeg hen for at se om
jeg kunde finde Isfugle
reden, men opgav det
som haabløst efter at
have set Stedet. Store
Bøge stod i en Række langs
Str ca 2 Al oppe paa Skræn
ten som dækkedes af Rød
dernes Fletværk der var
undermineret af Vandet
Ankom Kl. 10 Aften til Sct Jørgens
Maagerne paa Tobisjagt

  1. Larus canus: Stormmåge

  2. ca 1,2 m

  3. Præstegård lige vest for nuværende Svendborgs bro

Fakta

PDF
4. jul. 1921

Det kongelige Bibliotek

Johannes Larsen

Nej