Menu

Fynboerne

22. mar. 1909

Resumé

Notater om vejrlig og fugle

[Side 28, højre side]
[Fortrykt:]
Mandag 22. Marts.
[Håndskrift:]
Stille omkrg 0⁰ Sne lidt taaget
Spurve syngende [”syngende” indsat over linjen] Bogfinke syngende Gærdesmutte Solsort. – Maager (Lr. Lc) Viber og Stære paa den Isfri Tang langs Strandbr. mange Spor af Graaænder Musvit
Toplærker
Med 11Toget til Rørdam
Rørhøns Fasaner Harer Daavildt Viber Skalleslugere Hvinænder Skader Hejre [Fra ”Rørhøns” til ”Hejre” indsat under ”Med 11 Toget” med en linje]

[Fortrykt:]
Tirsdag 23. Marts.
[Håndskrift:]
Stille let Taage omkring 0⁰ Rørdam
Hvinænder Skalleslugere Maager Præstekraver Stære Lærker Viber Rødben (1) Ryler Sædgæs Knortegæs Gravænder Lysænder Graaænder Solsorter Skovduer Skovskader Spætmejser Blaamejser Sumpmejser Musvitter Bogfinker Spurve Gulspurve Rørhøns Hejrer. (Gæs Ænder og Stære i Hundre[der] og Tusinder)

[Fortrykt:]
Onsdag 24. Marts
[Håndskrift:]
NV fl. +1 Rørdam

til Kjerteminde Kl 11 fra Ejby

  1. Larus ridibundus: Hættemåge.

  2. Larus canus: Stormmåge.

  3. Johannes Larsens bror, Vilhelm Larsen (Klaks), var skovrider på godset Wedellsborg på Vestfyn. Rørdam var hans tjenestebolig.

  4. Ældre ord for pibeænder.

Fakta

PDF
22. mar. 1909
Dagbog 1909, side 28, recto

Det kongelige Bibliotek

Johannes Larsen

Nej