Menu

Fynbomalernes arkiver

Introduktion

Betegnelsen "Fynboerne" bruges om en række danske malere, hvis kernegruppe er den gruppe af kunstnere, som var elever på Kristian Zahrtmanns kunstskole (Kunstnernes frie Studieskoler) i 1880’erne og som havde tilknytning til Fyn samt kredsen omkring disse:
Johannes Larsen, Fritz Syberg, Peter Hansen, Poul S. Christiansen, Jens Birkholm, Alhed Larsen, Anna Syberg, Christine Swane, Sigurd Swane, Kai Nielsen, Nikolaus Lützhøft, Carl Petersen, Peter Tom-Petersen, Harald Giersing.

I dag er Fynboernes kunst især repræsenteret på henholdsvis Johannes Larsen Museet i Kerteminde og på Faaborg Museum i Faaborg.

Gå direkte til søgning

Johannes Larsen Museet blev åbnet i 1986 i den villa, som Alhed og Johannes Larsen byggede 1901-1902 på Møllebakken i Kerteminde og er siden blevet udbygget i flere omgange med lokaler til særudstillinger og den faste samling.

Faaborg Museum blev oprettet 1910 i konservesfabrikant Mads Rasmussens lejlighed i Faaborg og udvidet 1915, hvor samlingen blev placeret i Carl Petersens nyklassicistiske mesterværk af en bygning, som var skabt til formålet. Mads Rasmussen overlod arbejdet med at udvælge værker og indrette museet til kunstnerne selv - mens han bekostede indkøbene.

Begge institutioner har siden oprettelsen fået materiale om kunstnerkredsen foræret især af malernes efterkommere, og disse har desuden indleveret et stort antal breve og dagbøger til Det Kongelige Bibliotek. Der er derfor et righoldigt arkivmateriale om kunstnerne, som takket være dette projekt nu bliver åbnet for det almindelige publikum. Materiale fra Johannes Larsen Museet og Faaborg Museum bliver suppleret af materiale fra Faaborg byhistoriske Arkiv, som hører under Øhavsmuseet Faaborg. Her findes et stort arkiv efter Mads Rasmussen, som ud over at dokumentere hans erhvervsmæssige virke i Faaborg, også indeholder en righoldig korrespondance mellem Mads Rasmussen og Fynboerne i perioden 1910-1915 under Faaborg Museums oprettelse.