Menu

Fynboerne

30. aug. 1907

Fredag 30 Aug.
Gik med W. over for at hente Baaden, som han havde ladet ligge da han gik hjem med Ørnen. Baaden var afhentet gik fra ham op gennem Skoven for at se paa Landskaberne. Saa en broadwinged Hawk. Eftm. Roede med W & S over til Ørnetræet saa en Marshhawk der vilde sætte sig i Træet men blev bange for os. Efterlod S og roede med W hen til Mundingen af Cambridge River for at se efter Ænder saa en Del Hvinænder: 4 – 3 – 2 – 1 – 1 og et Par Hejrer og en Fiskeørn (Osprey). roede over for at hente S. lidt efter at vi var kommen hen til ham kom der en smuk hvid

•10 verso•

hovedet Ørn og satte sig i Træet da den havde siddet nogle Minutter fløj den hen og satte sig i Træet ved Siden af, nogen Tid efter fløj den bort, men kom kort Tid efter tilbage og sad et Øjeblik i det rigtige Træ. Da vi nogen Tid efter roede hjem saa vi nogle Natravne flyve omkring over Søen, vi havde set en da vi sejlede over ogsaa. 2 Ænder saa vi flyve over Søen, dusky ducks, de første vilde jeg har set af den Art.
W havde om Frm. Skudt en ung Hejre. (blue Heron)

  1. Bredvinget våge

  2. Blå kærhøg

  3. Fiskeørn

  4. Anas fulvigula, kaldes også Black Duck

  5. Blåhejre

Fakta

30. aug. 1907
Dagbog, 1907, side 10 recto - 10 verso

Det Kongelige Bibliotek

Johannes Larsen
Carl Stasny
- Warncke