Menu

Fynboerne

1. sep. 1907

Søndag 1ste Septbr 1907.
Op 4 ½ og over til Ørnen. Da jeg havde lagt Baaden ind og tog Kiggerten saa jeg Ørnen i et udgaaet Træ ca 1000 Al nordligere end det [”det” overstereget] Stacnys, kort efter gik jeg ind i Skoven og hen til Ss Træ. Krøb først hen til Bredden for at se efter Ørnen der umiddelbart før jeg forlod Baaden var fløjet tværs over Søen og havde sat sig i en høj Gran paa den modsatte Bred. Den havde nu atter skiftet Plads og sad i Toppen af en død Birk ved Siden af den Gran den først sad i. Saa en Gærdesmutte (Winter Wren) den første jeg ved med Sikkerhed at have set i Amerika. Actitis macularia paa Strandbredden, uden Pletter paa Bryst

•12 verso•

eller Bug, ung Fugl. Krøb tilbage til Buskene under Ørnetræet. Der var flere Drosler i Dag, dem jeg saa meget ligs Turdus musicus paa Bryst og Hals, kunde ikke se Halens Farve, tror det er Hermit Trush Den jeg saa i Torsdags formodentlig en Ung af samme Slags, saa ikke mere til Ørnen. Hjem til Kaffe Kl. 8. Medens jeg sad under Træet hørte jeg noget plaske i Vandet, krøb hen til Kanten af Buskene og saa 2 Hvinænder ligge og vaske sig. Efter Kaffe. 6 – 7 Kolibrier saa 2 af dem ganske tydeligt medens de undersøgte Springbalsaminerne, begge med lysegraa Strube, den ene med en lysegraa Plet i Panden, ved Næbroden, det havde den jeg saa i Gaar

•13 recto•

ogsaa, en sad et Par Minutter paa en Gren over Hovedet paa mig, men da det var mod Solen, kunde jeg ikke se Farven. 3 Spætter, Yellow-Bellied Sapsucker, den ene med rødspættet Strube og rød Hætte, en med graat Hoved mørk Hætte og Stribe gennem Øjet, den tredje kunde jeg ikke se Hovedet paa, graa Bug hvidplettede Vinger og Halen kunde intet gult se. Saa en [tegning] unge og den gl. Fugl [skrevet til højre for tegningen:] den sidste kun glimtvis af den samme jeg saa ved S. Træ den første Dag. Vivc? [?] 1 broadwinged H. 5 Hvinænr Eftm. Hvidhoved Ø paa S Træ Fiskeørn fløj temmelig nær forbi, saa den udmrk i Kikkerten.

•13 verso•

Ude med A for at se paa Kolibrier 3 – 4 Stk. i Balsaminerne. Den gl Ørn fløj nær forbi. Goldf. i nogle Tidsler, flere Kolibrier paa Hjemvejen stod længe og saa paa en der hvilede sig paa de tørre Grene af en Tuja ved en Masse Balsamin som den af og til fløj omkring og undersøgte – hvid Pande. – da der kom en anden fløj den hen og jagede den væk, vendte saa tilbage og satte sig.

[Tegning. Skrevet til venstre for denne:] I Mrg paa Andejagt med Warncke [skrevet til højre for tegningen:] Med Damper til Macgallowayriver [under tegningen:] og med Fører i Canoe op ad Floden
Saa i Aften en stor Maage flyve over. L. marinus?

  1. Vintergærdesmutte

  2. Plettet mudderklire

  3. Vindrossel - Turdus illiacus (tidligere musicus)

  4. Eremitdrossel

  5. Gulbuget saftspætte

  6. Der er et område ved Lake Umbagog, der hedder Macgolloway

Fakta

1. sep. 1907
Dagbog, 1907, side 12 recto - 13 verso

Det Kongelige Bibliotek

Johannes Larsen
Carl Stasny
- Warncke