Menu

Resultater: 799

4. sep. 1907

Onsdag 4 Septb. Den gl. Ørn i Toppen af Træet. S mente det betød godt Vejr. Mens vi drak Kaffe øsregnede det, Ørnen stadig i Toppen, da Bygen var ovre rystede den Vandet af sig og friserede sig. Mu...

5. sep. 1907

Torsdag 5 Septbr Morgentur før Kaffen henad Landevejen. Svaler (Barn S. Cliff S) røde Egern. Krager •17 recto• Blue Jay, Wood Pewee, Chikadee Songsparrow, Goldfinch, Black throated green W. ♂, Bl...

6. sep. 1907

Fredag 6 Septbr Kl 7 Mrg Damper til Sunday Cove. Taage. – Solskin. Sunday Cove fangede en stor Bullfrog i en Vandpyt (Tordenvejr om Natten) paa Vejen og tegnede den. Mejser. 2 Timers Kørsel. Fodgan...

7. sep. 1907

Lørdag 7 Septbr. Med Toget Kl 7 fra Oquossoc til Boston via Portland. Set fra Toget: Bluebirds Kingbirds Kingfisher Vespersparrows, Sparrow hawk. Boston Kl. 3 ½.

10. sep. 1907

Tirsdag 10 Septbr. Eftrmdg. En Tur med Billy opad Cory Hill. Sparrow H. Blue Jays (2-3) Goldenw. Woodpecker (mange). En gul Graaspurv uden Aftegn I en Flok. Wood Pewee (2-3)

12. sep. 1907

Torsdag 12 Septbr Eftermdg. En Tur med B. Olmsted Park – Jamaica Pond – Arboreticum. Kingfisher redw. Blackbird – Graaspurve Graaænder, Black ducks Knobsvaner, Whistling Swans Trumpeter S. Blue Jay...

21. nov. 1907

Torsdag 21 Nov. 1902 Regn. Med S.S. United states fra New York Kl. 12,40 Mange Maager i N.Y. Havn Mange Maager fulgte Skibet, Larus argentatus, mest unge. 1 L. marinus

22. nov. 1907

22 Novbr. 300 miles Sydlig Vind Graavejr flovt næsten stille ved Middagstid Mange Maager om Mrg. Middag ca 10 L. tridactylus. Unge og gl. Eftrmiddg mange Maager. Tridactylus & argentatus mest u...

23. nov. 1907

23 Novbr. 342 m. Stille Graavejr: Vandet 14 ½ o R 10-12 L. tridactylus enkelte L argentatus til det blev mørkt.

24. nov. 1907

Søndag 24. Nov. Graavejr NO friskere 345 m. Vandet ca 8⁰ R En halv Snes L. t. om Mrg. ved Middagstid 75 – 100. En Stormfugl.

25. nov. 1907

25 Nov New Foundlandsbankerne 330 m Vand 5⁰ R frisk Kuling N.O. Om Mrg. mange Maager fulgte, flest L.t. nogle L. marinus og nogle L glaucus. En Del Stormfugle. En Alk eller Tejste. Eftmdg. Faa L.t....

26. nov. 1907

Tirsdag 26 Nov. Vandet 13⁰ R. frisk. Nordlig Kuling; skyet 310 m. Mrg. nogle faa L.t. opad Dagen mange og en Del Stormfugle

27. nov. 1907

27 Nov. Vandet 8 3/4⁰ R. flovere N.Ø. Bygevejr. Dønninger 305 m. Ca en Snes L.t. og Stormfugle et Par Smaaflokke Alker eller Tejster, flere Maager og Stormfugle opad Dagen ca 20 L.t. mange Stormfug...

28. nov. 1907

28 Nov. Vandet 10⁰ R flovt N.Ø. skyet. Dønninger 318 miles Mrg. En Alk eller Tejste 2. L.t. med et Kvarters Mellemrum fløj forbi mod Vest. Efterhaanden mange Stormfugle •22 recto• Torsdag Kl. 10 ...

29. nov. 1907

29 Nov. Vandet 11 ¾. Fint Vejr. skyet VSØ. 342 miles. Mrg. Stormfugle og L.t. Henad Mdg. Ca 20 af hver Slags. I gl. Larus glaucus 1 ung L argentatus eller marinus. Eftmdg en Hval.

30. nov. 1907

30 Nov Vand 10⁰ Passeret Butt of Lewis K 9 Faa L.t. 1 L. marinus gl. Fint Graavejr V. L. argentatus, flest unge. L. marinus gl & unge 350 miles •22 verso• Friskere opad Dagen. Passeret Cap ...

1. dec. 1907

Søndag 1 Dec. Vand 8⁰ R. Næsten stille. N.Ø. Skyet. Mrg. 5-6 L.t. enkelte Alker eller Tejster, efter 10 Flokke af dem. Taage hen mod Middag. Eftr Mdg. lettede Taagen og vi saa Norges Kyst med Sne p...

2. dec. 1907

2 Dec. Kristianifjord. Taage Vand 8⁰ R. Maager og Krager Kl ca 3 i Kristiania. Sne

3. dec. 1907

3 Dec. Fra Kristiania Kl 8 ½ L. canus fulgte Skibet Enkelte Smaaflokke af Alker og Knortegæs. •23 verso• [Tegninger]

16.-18. januar 1909

Notater om fugle og vejrlig