Menu

Fynboerne

1903-11-10

Afsender

Christine Swane

Dokumentindhold

Christine Swane føler med Astrid. Det er en stor beslutning at binde sig til et andet menneske, og der går sommetider år. Mon ikke Astrid genvinder troen på sig selv? Rejsen vil nok også hjælpe, og når Astrid kommer hjem, ser hun sikkert lysere på alt. Astrid må huske, at Christine er hendes ven.

Transskription

[Håndskrevet på kuvertens forside:]
Frøken Astrid Warberg
Adrs: Hr. Hirschsprung
Hotel Eden
Nervi – Genua
Italien.

[Håndskrevet på kuvertens bagside af ukendt person:]
fra Las’ søster, Christine Swane, f. Larsen
Poststempel

[I brevet:]
“Kærbyhus” den 10-11 1903.
Min kære lille Dis!
Vær sikker paa at jeg føler med Dig. Hvad tror Du dog jeg bryder mig om hvad der saa end [”saa end” indsat over linjen] vil blive sagt om Dig, vi er jo Venner ikke sandt? Og Du ved godt jeg holder af Dig, dette skal da ikke skille os men det ved Du [”Du” indsat over linjen] alt sammen ikke. Og naar Du siger mig Du har handlet som Du maatte handle, saa forstaar jeg Dig. Men lille Dis tror Du ikke der skal meget til for at kunde være sikker, mest af alt for at kunde være sikker paa sig selv: Jeg synes der maa År til for at blive sikker paa om man tør binde sig til et andet Menneske, men naturligvis, det er vel noget som er forskelligt for hvert [”hvert” overstreget] De forskellige Mennesker. Du spørger om jeg ikke synes, man mister Troen paa sig selv, jo desværre det synes jeg, men maaske den kan komme igen lille Dis. Jeg tænkte paa at skrive til Dig da jeg hørte om Din snarlige Afrejse, det glædede mig meget at Du skulde ud at rejse, nu ved jeg det vil hjælpe Dig over meget. Hjælpe Dig til at komme til Klarhed over Dig selv. Du skal se lille Dis naar Du kommer hjem igen ser Du nok lysere paa det Hele. Lille Dis selv om mine fat[t]ige Ord ikke kan hjælpe Dig saa ved Du at jeg er Din Ven hvad der saa end sker. – Tak for dit Brev og Udklippet og fordi Du holder lidt af mig. Hav det godt, mange Hilsner din Ven
Uglen.

Fakta

Brev

Da

Datoen er skrevet øverst side 1

Kærbyhus var Christine Swanes forældres hjem i Kerteminde, efter at de måtte afhænde købmandsgården, Langegade 50, pga. svigtende økonomi.
Astrid Warberg var i huset hos Bernhard og Emma Hirschsprung i 1903-1904. Hun var med dem i Italien i efteråret og julen 1903.
Efter en tid at have været kæreste med stud. med. Peter Bichel, gjorde Astrid forholdet forbi.

Kærbyhus

Gårdens navn er skrevet øverst side 1

Italien, Genua, Nervi, Hotel Eden

Adressen er skrevet på kuverten

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv

Nej

Gave til Østfyns Museer fra Pernille Marryat, Astrid Goldschmidts barnebarn