Menu

Fynboerne

1911-07-11

Dokumentindhold

Jens Lund beder Astrid Warberg om at komme og holde foredrag om reformdragten på Vejstrup Højskole. Hun kan overnatte på skolen.

Transskription

[Håndskrevet på kuvertens forside:]
Astrid Warberg
Erikshåb
Højrup st.

[Håndskrevet på kuvertens bagside af Astrid Warberg-Goldschmidt:]
Da jeg i juli 1900 (18 år) holdt foredrag på Vejstrup højskole, udsendt af Dragtreformforeningen, som Tutte og jeg startede i 1899 (?)

[I brevet:]
Vejstrup Højskole d. 11 Juli 1900.
Vejstrup st.
I henhold til brev fra Thora Syberg Odense beder jeg Dem holde foredrag for vore kvindelige elever om kvindernes dragt Onsdagen d. 18de Juli.
De kan komme med toget til Vejstrup st kl. 3,52 efmdg. og dersom De skal rejse samme dag, går der tog fra Vejstrup st. til Svendborg kl. 7,33 aften.
Dersom De derimod kan overnatte her, kunde jeg ønske, at De holdt Deres foredrag fra kl. 7-8 aften. Den Tid vilde passe os bedst.
Må jeg snart se et par linjer til svar.
Med megen agtelse
ærb.
Jens Lund.

Fakta

Brev

Da

Datoen er skrevet på brevet

Erikshåb Højstrup St

Adressen er skrevet på kuverten

Thora Branner

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv, BB 2262

Nej

Testamentarisk gave fra Laura Warberg Petersen til Østfyns Museer