Menu

Fynboerne

1897-01-27

Afsender

Johannes Larsen

Modtager

Alhed Larsen

Dokumentindhold

Johs. Larsen har fået brev fra Zahrtmann om udstillingen i Stockholm.
Hans billeder er sendt afsted til Kunstforeningen.
Christine Larsen er endnu ikke rejst.

Transskription

Kjerteminde 27 Jan 1897.

Kæreste Alhed!
Da jeg nu er kommen [i] Gang med at skrive ligger 6 – seks færdi[ge For]retningsbreve og Kl. [noget af papiret mangler] kan jeg ikke nægte [mig den] Fornøjelse ogsaa at [skrive] et Par Ord til Dig [noget af papiret mangler] reste. Jeg er nu kommen i Gang med ”Lopperne” men blev afbrudt i Morges ved at faa Brev fra Zahrtmann angaaende Stockholmer Udstillingen, som han skulde have Svar paa strax. Komitéen d.e. Z, Sko[noget af papiret mangler] og Slott Møller ønsker [at] faa ”Aprilaften” det er Aftenbilledet med Poplerne [noget af papiret mangler] hedsblomsterne og [noget af papiret mangler] Portræt, samt hvis [noget af papiret mangler]et Værelse til Teg[noget af papiret mangler], 4 Aquareller. Det [er et] meget godt Udvalg [af] mine Billeder, synes [jeg]. Bugten her er nu [noget af papiret mangler] fuld af Is og det [er] dejligt Vejr, bare vi nu ikke maa faa Tøvejr, og gid jeg snart var færdig med det Skidt jeg mener Lopperne.
Det er vist længe siden at jeg har faaet Brev fra dig, ja det sidste [noget af papiret mangler] gyndt i Lørdags for [noget af papiret mangler] siden ser jeg at Uglen er endnu ikke rejst, men hun har svært i med at gøre [noget af papiret mangler] Tøj færdigt, saa hun [kan] komme af Sted. [noget af papiret mangler] og Maries Fødselsdage er der længe til endnu [det] er henholdsvis den 29 Maj og den 5 [Juni] Grundlovsdagen. [noget af papiret mangler] vist fortalt Dig at [mine] Billeder er sendt over til Kunstforeningen. Udstillingen skal aabnes i Morgen. Saa nu ved jeg ikke mere end at nu skal jeg ned til Middagsmaden og saa til at slide i Lopperne i Eftermiddag. Mange [noget af papiret mangler] af de allerbedste Din hengivne
Johannes Larsen

Omtalte genstande

Fakta

PDF
Brev

Da

Dateringen fremgår af brevet

Christine skal bo hos Anna og Fritz Syberg i Svanninge for at lære af Fritz Syberg og hjælpe til i huset.
Maleren Th. Philipsen købte på udstilling Johs. Larsens Evighedsblomster og hævede endda prisen på det selv til 200 kr. "Fordi jeg fandt Billedet saa godt, og fordi jeg ville skaffe Dem en større Indtægt."
Johs. Larsen havde tre oliemalerier og ti akvareller med på udstillingen i Stockholm. Det var hans første udstilling i udlandet.
Om begge sager se Erland Porsmose: Johannes Larsen. Menneske, kunstner og naturiagttager. Gyldendal 1999 s. 62 og 63.

Kerteminde

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-Familien