Menu

Fynboerne

1925-04-30

Afsender

Johannes Larsen

Modtager

Alhed Larsen

Dokumentindhold

Johannes Larsen får en del bestillinger ind. Han har nok ikke tid til at deltage i et museumsmøde vedrørende vægfarver på Faaborg Museum.

Transskription

30/4 1925 Kjerteminde

Kæreste Alhed!
Det gaar godt. Puf 37,0 i Morges. Jeg har nu det store lagt om. Det til Klampenborg spartlet og i 2 Aquareller til Smør tegnet op og haaber at naa en hel Del i Morgen. Munch-Petersen ringede i Dag om Billederne og at de vilde have 3 mindre ogsaa. Madsen er gaaet i Gang med den store Kasse. Jeg tænker at sende : "Svanerne letter" "Egetræet" og det grønne med Krikanden i Vandhullet der hænger over Døren. Mon Du kommer i Morgen? Jeg blev ogsaa ringet op af Holger Rasmussen fra Faaborg. Han vilde have mig til Museumsmøde d. 7 ds for at bestemme nye Vægfarver. Jeg sagde at det vist ikke kunne lade sig gøre for mit Vedkommmende, men at jeg skulde sige nærmere Besked. Mange Hilsner fra Puf og Din
JL.
Hils Christine og Lysse.

Omtalte genstande

Larsen skriver udover om de indsatte værker om to akvareller og et billede af et egetræ.

Fakta

Brev

dansk

Datoen fremgår af brevet.

Kerteminde
  • Klampenborg
  • 5600 Faaborg

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien