Menu

Fynboerne

september 1884

Modtager

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Muligvis kommer Johannes Larsens far snart til København. Vilhelmine Larsen savner sin søn og snakker meget med hans lille fugl. Det er godt, at Johannes er glad for sin tegnelærer. Johannes får frimærker, som han kan sælge og dermed få penge til benzin og en tur i Zoologisk Have.

Transskription

Kjæreste Johannes

Mange Tak for dit lange Brev ja du maa ikke gjøre dem kortere Du skal see naar du først faar begyndt saa gaar det flinkt med Passiaren, her er travlt med Kul og [Kjadningsskibe], Georg havde takt om at skrive til Dig idag men nu var han til Præst og saa er det bleven opsat [til] imorgen maaske Fader kommer snart og han skal medbringe baade Politiken og Bogen om jeg finder den; den lille Fugl har jeg flyttet op paa mit Sovekammer for Katten kom ind og sad paa Buret og saa blev jeg bange – den havde nemlig faaet Smag paa fine Fugle den spiste en lille Svaleunge der faldt ned
Din lille Fugl synger saa nydelig i disse Dage det maa absolut blive en Sangfugl af de bedre den faar Kaal og kjemper troer du da ikke mit lille kjære Barn at jeg længes efter dig og saa taler jeg med den lille graa Fugl mine to Resedaer vil jeg ofre saa du kan tænke dig den har det godt lille Adolph hjælper mig ogsaa at passe den, han siger flere Gange til mig troer Du nu Johannes laver paa mit Skib Moer
Du kan tro jeg er glad fordi du synes godt om din Tegnelærer. Ja det skal blive dejligt om du kommer til at føle mere og mere at Du kommer paa den rette Hylde kan der blive Tid tilovers – lille Johannes – saa læs paa dine Sprog
Du længes efter dine Venner Johannes men nu skal du nok snart høre hvor Peder Andersen er – Simon er det ikke værdt at jage om min lille Skat du veed nok min Mening.
Her har været en stor Høstfest for Højreforeningen og vi maatte blive oppe til Kl. 1 om Natten det var i Søndags jeg er træt endnu af den Kommers det regnede hele Dagen. Forvalter Fauerskou kom med en Ytring som morede mig meget, vor Herre er saa [ ulæseligt ] ”Venstremand” det vil da sige ifald det bliver godt Vejr imorgen og det blev det saa vi fik os jo en lille Latter forstaar du nok.
Hvordan gaar det med Tøjet kære Barn Penge har du ingen men her er Frimærker saa kan du sælge nogle for at see – Sælhunden har du vel megen Lyst og maaske du ogsaa trænger Bentzin jeg tør ikke skrive mere for det er Posttid; men nu skal Du faa Brev fra mig paa Søndag og fra Georg imorgen
Lev vel du elskede Barn Gud velsigne og bevare dig
Hils Alle dem der bryder sig om det. Spørg Claumann om han kan huske mig jeg legede i Ejby Mølle da han var Barn

Fakta

PDF
Brev

dansk

Johannes Larsen savner sine venner. Hans mor er glad for, at han synes godt om sin tegnelærer. Det er muligvis kort efter, at Johannes er flyttet til København og endnu ikke har fået oprettet en vennekreds.
Vilhelmine Larsen var i søndags til en stor høstfest i Højreforeningen. I en annonce i Kjerteminde Avis inviteres der til aftenbord for Kjertemindekredsens Højrevælgere på Tornøes Hotel søndag d. 7. 9 1884. (Kjerteminde Avis d. 3.9 1884)

Ejby Mølle lå ved Odense Å. Dengang lå det i udkanten af Odense. I dag er det et rensningsanlæg.

Kerteminde
København

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien