Menu

Fynboerne

1926-07-21

Afsender

Fritz Syberg

Dokumentindhold

Det vil være dejligt, hvis Jensen-familien og Fritz Syberg kan ses enten i Tibirke eller Kerteminde.
Syberg maler på et billede af Adam og Eva. Ernst (Rille) og Anna Louise (Rabbe) står model.
Det er godt, at Jensen kan lide Sybergs mariner. Uttenreitter er også glad for dem.

Transskription

Pilegaarden 21-7-26

Kære Joh. V. og Else.
Tak for Eders udmærkede Brev. Ja jeg saa gærne at vi kunde opleve en Tid sammen, eller i hinandens umiddelbare Nærhed, hvor vi faldt til Ro i hinandens Selskab, og det maatte ogsaa gærne være i Tibirke Bakker. Det vilde være festligt at male en Sommerferie væk der. Hvem ved, maaske Skæbnen, der har saa mange Overraskelser gemt, ogsaa gemmer en til os.
Forresten er jeg allerede i Selen igen herovre, maler et stort Billede med Adam og Eva. Rille er Adam, Rabbe er jo noget ung til Eva, men hun bliver jo ældre fra Dag til Dag. Det glæder mig at I er glade ved mine Mariner, Uttenreitter var nylig paa Faaborg Musæet og fandt ogsaa en Marine der der interesserede ham. Men mest af alt er jeg glad ved Jert usvækkede Venskab, og kommer I til Fyn saa se om I kan afse en Dag til Pilegaarden. Eders hengivne
Mange Hilsener fra Marie Fritz Syberg.

Omtalte genstande

Fritz Syberg malede mange mariner, så det kan ikke afgøres, hvilke af dem der er på tale i brevet.
Maleriet af Adam og Eva kendes ikke.

Fakta

PDF
Brev

Da

Datoen optræder på brevet

Pilegården Kerteminde

Det Kongelige Bibliotek, Johannes V. Jensens Arkiv