Menu

Fynboerne

1946-1953

Afsender

Andreas Larsen

Modtager

Johan Larsen

Dokumentindhold

Plantegning med notater over Andreas Larsens bryggeri i Kerteminde.

Transskription

[Plantegning, numre og oversigt i spalte til højre for tegningen ser ud til at være lavet med gennemslagspapir:]
1. Centralfyr
2. Kobberkedel
3. Tørreskab [tilføjet med blyant:] til skyllede flasker
4. Kloakbrønd
5.
6. Skyllemaskiner
7.
8. Kloakbrønd

[Skrevet med blæk nederst på tegningen med pile ind til denne:]
kontor
lem til ophejsning af malt

[Skrevet med blyant øverst på arket:]
gærrummet må nå så langt med øst, at varmerør kan føres derud fra skyllerummet. [Sætningen overstreget]
[Skrevet med blyant lodret i venstre side af arket:]
Bulpbakke incl ramme 105 x 173 [overstreget]
[Skrevet med blyant med pile ind til tegningen:]
ny gærrum
herunder gl. kælder
kælderhals
gl. skorsten rives ned
ny skorsten
ny kobberkedel
400
290
skakt til koks
herover bygningen af træ med maltloft og kontor
vinduer

[Skrevet med blyant i selve tegningen:]
K110
200
gamle gærrum
gamle bryghus
110
200
190
90
130
120
3
Skyllerum
400
4
30
5
6
7
110
åbent skur til tom emballage etc.
skorsten
4+3
3+2
10,5 m
LAGERRUM for tønder og de på flaske
4 m
vindue
vindue

[Skrevet med blæk på arkets bagside:]
Jeg havde først pakket bog, brev og billeder i én pakke, men posthuset måtte ikke expedere den uden Varedirektoratets billigelse, derfor forsinkelsen, da jeg måtte have det hjem og lave til ["til" overstreget] et brev og en tryksag.

Fakta

PDF
Brev

Da

Dokumentet er udateret.
Andreas Larsens bryggeri på Møllebakken i Kerteminde blev kraftigt udbygget i 1946. Andreas Larsen døde 1953.

Andreas Larsen fik opført et bryggeri på Møllebakken i Kerteminde 1939. Det blev kraftigt udvidet i 1946, fra hvilken periode tegningen må stamme. Bryggeriet er siden blevet revet ned.

Plantegningen befinder sig blandt andre breve fra Andreas til Johan Larsen i privateje. Man må antage, at Andreas Larsen har sendt den til sin bror

Brevet er i privateje, A

Nej

Brevet er i privateje, A