Menu

Fynboerne

1928

Modtager

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Højskoleforstander spørger Johannes Larsen, om han vil lave en omslagstegning til et hefte fra Brøderup Højskole.

Transskription

Fortrykt:
Jens Marinus Jensen
Højskoleforstander,
Brøderup Højskole,
Tappernøje St.
-----------

Til
Hr. Johannes Larsen!
Undertegnede udsendte i Fjor et "Juleskrift til Ungdommen" med Omslag af Kongstad og Bidrag af forskellige Forfattere og Højskolemænd.
Jeg vil gerne fortsætte dette Skrift, og jeg vil herved spørge Dem, om De er villig til at give mig en Omslagstegning til Heftet for 1928. Bogen skal være af samme Format som den medfølgende 1. Aargang. Da jeg ikke er Kapitalist, er jeg nødt til at spørge Dem om, hvad en saadan Tegning koster. Egentlig vilde jeg gerne have et Par Vignetter over Digtene i Bogen, men jeg faar næppe Raad til det. Jeg vil bede Johs. V. Jensen om et Digt eller en Myte, og iøvrigt haaber jeg at faa en Række gode Bidrag, saa "Solhverv" kan blive det værdifulde Skrift, som jeg har ønsket.
Jeg haaber at høre fra Dem.
Deres ærbødige
Jens Marinus Jensen.

Fakta

PDF
Brev

dansk

Der er ikke anført en dato i brevhovedet, men i brevet spørger Jens Marinus Jensen Johannes Larsen, om han vil lave en omslagstegning til et hefte fra højskolen for 1928.

Brøderup folkehøjskole oprettedes i 1868, i dag er der efterskole på stedet.

Tappernøje
Kerteminde
  • 4733 Brøderup
  • Tappernøje

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv (i kopi)