Menu

Fynboerne

1924

Modtager

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Fru Elisabeth Bartholdy-Møller ønsker at give ægtefællen et maleri af Johannes Larsen i fødselsdagsgave.

Transskription

Hr. Kunstmaler Johannes Larsen!

Undskyld at Jeg gør Dem Ulejlighed
med et Spørgsmaal. - Min Mand
mindes med Glæde vort Be
søg hos Dem i Sommer og vi fryder
os daglig over Deres Malerier, - nu
ser vi et pragtfuldt Billede af
"Trækkende Knortegæs " i "Frem"
og min Mand er ganske forelsket
i det. - Jeg kunde tænke mig
at give ham det til hans
Fødselsdag d. 13. Febr.- men Jeg
vilde gerne spørge om Prisen
og om det er mægtigt stort
eller mindre. -
Var det muligt at Jeg
kunde faa et Par Ord derom.

Med venlige Hilsner ogsaa
til Fruen.

Deres heng.
Fru E. Bartholdy-Møller
Maribo

Omtalte genstande

Maleriet "Trækkende Knortegæs"

Fakta

PDF
Brev

dansk

Datoen er ukendt, men må være 1924, idet Johannes Larsen i brev dateret 13-11-1924 skriver til Alhed Larsen, at "i Morgen skal jeg lave en lille Aquarel med trækkende Knortegæs til Forsiden af "Frem". " Se dette brev.

Maribo
  • Maribo

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv