Menu

Fynboerne

1894-09-26

Afsender

Alhed Larsen

Modtager

Laura Warberg

Dokumentindhold

Alhed savner at få brev fra sin mor.
Fru Bacci kommer hjem i dag. Hr. Bacci og søsteren har været glade for Alheds husførelse.
Moltesen har inviteret Alhed med til Fiesole. Hun kan næsten ikke huske at tale dansk.

Transskription

[Fortrykt på kortets forside:]
CARTOLINA POSTALE ITALIANA
(CARTE POSTALE D'ITALIE).
NB. Sul lato anteriore della presente si scrive soltanto l'indirizzo.
93
A

[Håndskrevet på kortets forside:]
lla egregia Signore
Signora Laura Warberg - Erikshaab
Højrup St
Fyen
Danimarca

[Håndskrevet på kortets bagside:]
26 - Sept 1894
Kæreste Mor!
Jeg har ikke Tid at skrive i disse Dage til Eder, det vrimler med Fødselsdage, og at jeg har meget travlt vil Du kune forstaa af mit Kort til Pip. - Men jeg har i adskillige Dage ventet fra Dig; Du lovede at skrive saa snart Du kom hjem og ikke en Gang i Søndags fik jeg Brev; jeg længes meget efter Brev, navnlig da Du skrev at det var daarligt med Dit Ben. Skulde et Brev være gaaet tabt? - - I Dag kommer Fru B. hjem, jeg har i Dag faaet Brev fra hende, hvoraf jeg kan forstaa, at Manden og Søsteren har skreven meget anerkendende om min Husbestyrelse; det er jo rart, hvis jeg har kunnet hjælpe lidt, da de ere saa mageløse mod mig. - Den Moltesen kom kom forleden Form. er her for nogle Dage, inviterede mig paa en Tur til Fiesole i Morgen, højst grinagtig at tale dansk, kludrede ligefrem lidt i det strax og begyndte at tale italiensk. Pakker meget velkommen, mine Strømper vare paa Gravens Rand. - Mange kærlige Hilsner Din Alhed. Vældigt Tordenknald i dette Øjeblik

Fakta

PDF
Brevkort

Da

Datoen er skrevet på kortet og ses også af poststemplet

Alhed Larsen var under sit ophold i Firenze i begyndelse af 1890erne meget knyttet til famailien Bacci.
Det vides ikke, hvem Pip var.

Firenze

Bynavnet ses af poststemplet

Adressen er skrevet på brevkortet

Warberg Kerteminde egns- og Byhistoriske Arkiv BB 2178

Nej

Testamentarisk gave fra Laura Warberg Petersen til Østfyns Museer