Menu

Fynboerne

1899-01-28

Afsender

Johannes Larsen

Modtager

Alhed Larsen

Dokumentindhold

Johannes Larsen er i København og er begyndt at arbejde for Joakim Skovgaard. Larsen ser fotografier på Akademiets bibliotek og øver sig i at bruge kaseinfarver. Han får ingen penge for at lave øvelsen, men foreslår Skovgaard at købe skitsen til brug for "daglejerne" på projektet.
Johannes Larsen bor tilsyneladende hos Lützhøft.

Transskription

Kjøbenhavn 28 Jan. [noget af papiret mangler]

Min egen kæreste Ven!
Tak for Dit Brev i Gaar, det var en Skam at jeg ikke fik skreven i Gaar, for nu faar Du jo først dette paa Mandag, men jeg kom først sent hjem. Jeg var nemlig ude hos Thomas Hansen for at snak[noget af papiret mangler] Kaseinfarver, jeg begy[ndte] med at opsøge ham o[m Mor]genen og fandt ham [først] om Aftenen i hans [noget af papiret mangler]ter at jeg havde være[noget af papiret mangler] Gange og 2 Gange paa Værkstedet mellem Tiden besøgte jeg først Afstøbningssamlingen og dernæst Akademiets Bibliotek hvor jeg saa Fotografier af Mosaikkerne i Ravenna. Jeg ved ikke om jeg har fortalt Dig at jeg er bleven arbejdsløs, paa Grund af at Skovgaard ikke har Tid til at være med selv og jeg nu ikke kan gøre mere paa egen Haand, men nu lader det til at jeg faar Gang paa det igen. Paa Mandag skal jeg [noget af papiret mangler] at kopiere en af [noget af papiret mangler]aer med Casein og [noget af papiret mangler]sløre Maalestok [noget af papiret mangler]liver vel omtrent [noget af papiret mangler]høj. Dels for at øve [mig i] Brugen af Casein og dels for at komme lidt ind i hvordan han vil have det gjort, ganske vist faar jeg ikke noget for det, men han foreslog at jeg kunde sælge den, og jeg foreslog saa ham at købe den for Daglejerne for de Dage det tager at male den og det lod han ikke til at være uvillig til, men dersom den skulde komme til at se nogenlunde ordentlig ud tror jeg næsten vi vil have den selv. Jeg har megen Lyst til at tage fat paa [noget af papiret mangler] begynder paa Mand[ag Lütz]høffts er ude i Aften [jeg sid]der alene her og skriver [noget af papiret mangler] at jeg har været nede [noget af papiret mangler] Barberen og henne [noget af papiret mangler] mig 3 Stk Brød og en [noget af papiret mangler] Helvede, hvor jeg drikker Kaffen hver Morgen. Hvornaar er det at Du kommer min egen [noget af papiret mangler], jeg længes snart efter at se Dig, men det lader nok ikke til at Du har noget videre Hastværk efter at komme af Sted. Hils alle derovre, men allerflest og de allerkærligste Hilsner til Dig selv fra Din

Johannes Larsen.

Omtalte genstande

Joakim Skovgaards udsmykning af Viborg Domkirke.
Johannes Larsens øvelsesværk med kaseinfarve, som Skovgaard købte og beholdt de næste 10 år. Kunsthandler Kleis købte derefter billedet.

Fakta

PDF
Brev

Da

Noget af papiret mangler og dermed årstallet. Det er 1899, for Johannes Larsen fortæller om arbejdet med Skovgaards freskomalerier til Viborg Domkirke, og det var i januar 1899, at Larsen blev hyret som assistent på dette projekt.

Johannes Larsen blev hyret til at hjælpe Joakim Skovgaard med forarbejdet til kalkmalerierne i Viborg Domkirke.
Se også Erland Porsmose: Johannes Larsen. Menneske, kunstner og naturoplever. Gyldendal 1999 s. 69 f

København

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til DKB af Larsen-familien