Menu

Fynboerne

1896-07-24

Afsender

Johannes Larsen

Modtager

Alhed Larsen

Dokumentindhold

Johs. Larsen skal til Fynshoved for at tegne. Albert Gottschalck skal evt. med. Han har malet en skitse på Lundsgårdklinten. På onsdag rejser Johs. Larsen til Sverige.

Transskription

Kjerteminde 24 Juli 1896

Kære Alhed!
Mange Tak for sidst! Jeg sidder her og venter paa en Vogn fra Nordskov som jeg skal køre med derud for at tegne og male ude paa Fynshoved Gottschalk tager med hvis han naar at komme hjem inden jeg er væk. Vi kom hjem Kl. henad 3 den Nat. Kl. 10 kom vi til Højby Uglen ville endelig have Kaffe og Vinerbrød i Kroen saa der gik en 20 Minutter inden vi kom af Sted og da vi naaede Gels Kro sendte jeg dem ned i Bækken for at skylle deres Fødder men jeg faldt i Søvn paa et Rækværk. Da vi kom hjem spiste vi en Del Honningmad og drak Mælk til. Det lød for Resten ikke til at overraske Nogen at jeg ikke var kommen før. I Aftes var jeg ude i Klinten og malede en Skitse af Motivet. Vejret var aldeles lige som den Aften vi var derude. Paa Tirsdag skal jeg altsaa til Odense med Tjalfe og paa Onsdag skal vi sejle til Sverige med Kuffen ”Vilhelm”, siger Fader. Nu maa jeg vist holde op for at være parat naar Vognen kommer.
Vil De hilse dem alle sammen paa Erikshaab! Mange Hilsner til Dem selv fra
Deres hengivne
Johannes Larsen

Fakta

PDF
Brev

Da

Dateringen fremgår af brevet

Godset Erikshaab ligger midtvejs mellem Faaborg og Odense nær Brobyværk.

Kerteminde
  • Nordskov, 5390 Martofte, Danmark
  • Odense, 5000 Odense, Danmark
  • Klinten, 5300 Kerteminde, Danmark
  • Højby, 5260 Odense, Danmark

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien