Menu

Fynboerne

1910-02-17

Afsender

Johannes Jensen

Modtager

Fritz Syberg

Dokumentindhold

Johannes V. Jensen skriver til Fritz Syberg, at han gerne modtager billedet som gave, det før de ham endnu mere værd. Der vil nok være lejlighed til at ses inden Fritz Syberg rejser videre. Det var ærgerligt, at Fyns Rev kom i privat eje, så man ikke kan gå hen og se det.

Transskription

17 Febr. 1910

Kære Fritz Syberg

Jeg modtager gærne Billedet som Gave af Dem, saa er det mig endnu mere værd, skønt ikke fortjent. Det skal glæde mig og min Kone, som har dyrebare Minder sammen om saadan et Maageforaar og ikke ved nogen anden der kunde male det end Dem, og det skal ikke komme ud af min Slægt, saalænge den bliver ved at være dansk.
De to Bøger der mangler har jeg kasseret som altfor smittede af en af mig nu ulidelig Aandsretning, de eksisterer ikke mere.
Vi rejser slet ingen Steder hen, saa vi faar nok Lejlighed til at ses inden De forlader Skuepladsen for Deres Sejre. Jeg var ked af at Fyens Rev ikke kom til Galleriet men i Privateje for nu kan man jo ikke gaa hen og se det; men det var jo klar t at det maatte blive solgt. Min Kone er ude med Børnene mens jeg faar Deres Brev og besvarer det, jeg hilser fra hende. Og paa Gensyn!

Deres hengivne
Johannes V. Jensen

Omtalte genstande

Fritz Syberg: Et ikke nærmere identificeret billede, som Fritz Syberg forærer Johannes V. Jensen
Fritz Syberg: "Fyns Rev", ikke nærmere identificeret.

Fakta

PDF
Brev

Datoen fremgår af brevet.

Faaborg Museum, Fritz og Anna Sybergs arkiv, breve fra Else og Johannes V. Jensen til Anna og Fritz Syberg i tiden 6/2 1910 til 9/10 1914