Menu

Fynboerne

1884-1889 maj

Modtager

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Der er travlt i Kerteminde med arbejde inde og ude. Ingeborg er rejst. Der er indlagt et brev til Johannes Larsens ven Mollerup.

Transskription

Mandag

Kjære Johannes
Hvordan kan det dog være at du slet ikke har skreven hjem i Søndags ventede jeg sikkert du ventede maaske ogsaa fra mig men naar du ikke har skreven siden du rejste saa troede jeg saa sikkert ventet i gaar; men nu efter dette kommer der vel snart et rigtignok skal vi snart sees igjen; men ere saa ængstelige for at du er syg gid det dog ikke er Tilfældet
Vi har meget travlt Johannes med Marker Have Reengjøring og Kalkning i Anledning af Maj Ingeborg er rejst i Fredagsaftes med Dampskib herfra og da det blev saa heldigt at Halmstaddamperen rejste en Time efter hendes ankomst til Kjøbenhavn saa kom hun jo hurtig hjem
Her har ogsaa været Brev fra Valdemar og fra Alfred som befinder sig meget vel i Viborg
Her ere vi raske alle sammen
I al hast Din trofaste Moder
Giv Mollerup indlagte Brev snarest

Fakta

PDF
Brev

dansk

Johannes Larsen går på skole i København. Ingeborg Eckardt skal hjem til Sverige. Der boede familien Eckardt indtil 1889, hvor moren døde. Maj måned nævnes i brevet.

Alfred Eckardt aftjener muligvis sin værnepligt og/eller får sin officersuddannelse i Viborg. Viborg blev garnisonsby i 1867. (viborgmuseum.dk)

Kerteminde
København

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien