Menu

Fynboerne

1884-11-06

Modtager

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Johannes Larsens far kommer snart til København. Han kommer nok med et af de nye dampskibe. Johannes skal spare på sine penge.

Transskription

Kjerteminde den 6 November 1884

Kjære lille Johannes!
Du har nok ventet paa Brev i flere Dage; men her har været saa store Udtællinger ja saa umaadelig denne Gang og næsten ikke til at faa vekslet Penge. Her er saa 20 til Dig lille Ven; men brug saa sparsommelig som Du kan af dine Penge, det veed jeg nok du gjør; men de ere runde Johannes og vil gjerne rulle
Din Fader kommer om alting gaar vel til Kjøbenhavn den 10 eller 11 eller maaske 12 det kommer an paa Vejr og Dampskib vil han jo ogsaa nok tilsøs med et af de nye.
Glæder du dig ikke min Ven vi ere alle raske og har det godt paa Søndag skal du faa et ordentligt langt Brev fra mig idag kun den kjærligste Hilsen fra din trofaste Moder

[Skrevet lodret på side 2:]
Til Johannes
Hilsen fra Georg; jeg skal snart skrive

Fakta

PDF
Brev

dansk

Dato i brev

Kerteminde
København
  • København

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien