Menu

Fynboerne

1894-02-11

Afsender

Alhed Larsen

Modtager

Laura Warberg

Dokumentindhold

Alhed Larsen rejser ned gennem Europa og oplever skøn natur, ser Alperne mv. Alt sammen er herligt.

Transskription

[Fortrykt på postkortets forside:]
Postkarte.
Carte postale. – Cartolina postale.

[Håndskreven på postkortets forside:]
Fru Laura Warberg
Erikshaab Højrup St
Fyen
Dänemark

[Fortrykt på postkortet:]
Souvenir [Håndskrevet over fotografierne:]
gem endelig dette for Billedernes Skyld.

[Fortrykt under og over fotografierne:]
LUZERN DER RIGI BRUNNEN TELLSKAPELLE AXENSTRASSE

[På kortet:]
Lørdag Aften. Turen fra Frankfurt am Main var dejlig – gennem Rhindale med grønne Sletter fulde af Frugttrær, smaa Vandløb o.sv. paa begge Sider Schwarzwald. Naade Luzern i Aftes ta ind paa et henrivende lille Schweizerhotel. Det var imponerende i Morges at se Alperne paa den anden Side af Vierwaldstättersøen. Denne har vi sejlet op af i Dag, stod af i Brunnen [to krydser indsat over ordet, og lignende to krydser indsat under fotografiet fra Brunnen øverst på kortet], spadserede 1 3/4 Mil, vældige Bjærge paa den ene Side, paa den anden Side den dejlige Sø. Medf. Billeder give et svagt Begreb om alt det herlige, jeg har set i Dag. I Morgen tidlig over St. Gotthard
[Skrevet lodret i højre margen:]
1000 Hilsner
[Skrevet lodret i venstre margen:] x herligt! [et X indsat på fotografiet fra Axenstrasse]

Fakta

Brevkort

Da

Datoen ses på poststemplet

Alhed Larsen rejste med sine to morbrødre til Italien februar 1894. Hun blev i Italien i et år.

Fluelen

Poststemplet

Adressen er skrevet i postkortets adressefelt

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv, BB 2215

Nej

Testamentarisk gave fra Laura Warberg Petersen til Østfyns Museer