Menu

Fynboerne

1926-1929

Afsender

Johannes Larsen

Modtager

- Fleming

Dokumentindhold

Johannes Larsen glæder sig over, at billeder er nået frem til en udstilling, formodentlig i England.
Han fortæller også om et sygebesøg hos Lehn Schiøler.

Transskription

[1]
My dear Dr. Fleming
As I was in Sweden [the time er overstreget] when my pictures] should be send, my Son did it for me, but he send the Prospect with your Adr to the Speditor in Copenhagen, and so I could not write to you. I learned from Dr. Murphy that the pictures did come in time to be hung [ulæselig] in the catalog. I enclose [ulæselig] a letter to Dr. Murphy and hope he will forward it to you. I thank you very much and send you some handprints from the woodcut in Danmarks Fugle. Will you kindly let me know at which time I can expect my pictures back. I am going to exhibit them in Copenhagen in the spring
[2]
As I was not sure that my pictures had come in time to be hung in [ulæselig] I was much pleased to learn from your kindly letter that they [was er overstreget] were
[uafsluttet]
My dear Dr. Murphy
As I did not return from Sweden in time to send my pictures maybe I was not sure that they had come in time to be hung [ulæselig] So I was much pleased to hear from your letter that they was. I think it rather kindly of you to let me know.
How is [ulæselig] I am sorry to tell you that Mr. Schiøler is but very little better and at this time only his wife is allowed to see him. On my return home from Sweden I was with Mrs. Schiøler to see him, but I am not sure, that he did recognise me
[uafsluttet]

Oversættelse

[1]
Min kære dr. Fleming
Da jeg var i Sverige, da mine Billeder skulle sendes, gjorde min søn det for mig, men han sendte kortet med Deres adresse til speditøren i København, og så kunne jeg ikke skrive til Dem. Jeg hørte fra dr. Murphy at malerierne kom i tide til at blive hængt op [ulæseligt] i kataloget. Jeg vedlægger et brev til dr. Murphy og håber han vil fremsende det til Dem. Jeg takker Dem mange gange og sender Dem nogle håndtryk fra træsnit i Danmarks Fugle. Vil De venligst lade mig vide, hvornår jeg kan vente mine billeder tilbage. Jeg skal udstille dem i København til foråret.
[2]
Da jeg ikke var sikker på at mine malerier var kommet i tide til at blive hængt op [ulæselig] Så jeg var meget glad for at høre fra Deres venlige blev, at de var.
Min kære dr. Murphy
Da jeg ikke vendte tilbage fra Sverige i tide til at sende mine billeder måske jeg ikke var sikker på at de var kommet i tide at blive hængt op på [ulæselig]. Så jeg blev meget glad for at høre fra Deres brev at de var. Jeg synes det [er] temmelig venligt af Dem at lade mig det vide.
Hvordan har [ulæselig] det

Jeg er ked af at fortælle, at dr. Schiøler har det meget lidt bedre og på dette tidspunkt har kun hans hustru tilladelse til at besøge ham. På min hjemrejse fra Sverige var jeg med fru Schiøler for at besøge ham, men jeg er ikke sikker på, at han genkendte mig
[uafsluttet]

Fakta

PDF
Brev

dansk

Brevet er udateret. Lehn Schiøler blev ramt af en hjerneblødning med delvis lammelse til følge i 1926 og døde i 1929.

Det formodes, at der er tale om udkast til breve til dr. Murphy og dr. Fleming. Det vides ikke, hvilken udstilling der er tale om.
Omtalte søn formodes at være Andreas Larsen.
Ordet "speditor" findes ikke på engelsk. Det må formodes, at der er tale om et hjemmelavet ord for "speditør" fra Johannes Larsens side.

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien