Menu

Fynboerne

1928-08-18

Afsender

Fritz Syberg

Dokumentindhold

Syberg undskylder, at han ikke har fået gjort afskrivningen færdig.
Han skal have en udstilling på Charlottenborg.
Sommeren er kold, men høsten bliver god. Fritz Syberg har haft mange unge på besøg hele sommeren. Han spekulerer på, hvornår det hele er slut.

Transskription

Pilegaarden 18-8-28

Kære Joh. V og Else.
Jeg gaar med daarlig Samvittighed over for Jer, fordi jeg har snydt, og ikke sendt Jer hvad jeg lovede.
Men skønt jeg begyndte Afskrivningen med ærlig Vilje er det dog ikke lykkedes mig af [”af” overstreget] at faa den fuldført, den ligger endnu halv afskrevet.
Fraregnet dette mørke Punkt, har jeg det ellers ug. - - ja nu jeg tænker mig om, staar der en mørk Sky i Horisonten, jeg skal have en stor Udstilling i Kunstforeningen d.v.s. paa Charlottenborg, det er et Fandens Arbejde der venter mig der, maaske dog værre at tænke paa, end det er naar man er midt i det. Hvordan har I det i denne kølige Sommer ude i Tibirke? Her ser trods Blæst og Byger, eventyrlig skønt ud, aldrig saalænge jeg kan erindre har jeg set en saadan Frodighed paa Markerne, om det saa er Bønderne er de overvældede, jeg talte med en af mine Naboer igaar og han erklærede at Høsten i Danmark vilde blive for mindst 50 Millioner K. bedre i Aar end i Fjor.
Ferien har været livlig, foruden den vanlige Invasion af Børnene, har vi havt en Del kortere Besøg af flere, bl.a. Jens og Grete, det er fornøjelig at se Ungdommen om sig og ikke mindre at høre den, men nu er det hele snart forbi, det er rigtig nok at Somrene bliver kortere jo ældre man bliver, trods meterolg. Institut og Statistik.
Der er ogsaa noget foruroligende i at tænke paa hvornaar man naar Bunden, 66 Somre svunden, det er dog et Antal, heldigvis faar man dem tildelt i Minutter - .
Kære Venner jeg glæder mig til at hilse paa Jer en Gang igen om ca 1 ½ Maaned er jeg i Kbhvn. Hilsen fra os alle her.

Eders hengivne Fritz Syberg.

Fakta

PDF
Brev

Da

Datoen optræder på brevet

Af det følgende brev fra Fritz Syberg til Johannes V. Jensen , 14. okt. 1928, fremgår det, at det afskrift, som Syberg har lovet at sende, er talen, som Syberg holdt, da Peter Hansen 25. juni 1928 blev udnævnt til æresborger i Faaborg.

Pilegården Kerteminde

Det Kongelige Bibliotek