Menu

Fynboerne

1926-05-01

Afsender

Fritz Syberg

Modtager

Johannes Jensen

Dokumentindhold

Fritz Syberg er glad for bogen om Thorvaldsen og synes, at Johs. V. Jensen er en god til at skrive om kunst. Syberg skal til København for sat gøre bestillingen til overpræsidenten færdig. Han bliver der hele maj måned og regner med at ses med Jensen-familien.

Transskription

Pilegaarden 1-5-26

Kære Ven
I Gaar Store Bededag læste vi Dit Værk om Thorvaldsen, som vi begge er enige om er en meget smuk Bog. Du er virkelig den eneste der kan skrive om Kunst saa man lever med. Alt andet falder man i Søvn over – tænk at der kan skrives saa smukt om Kunst og ingen af vore Professionals aner det, men kører bare videre paa vedtagen kedsommelige Vis. Vi har havt megen Glæde af Din Bog. (Marie beder mig hilse Dig og sige at Din Bog er meget mere forstaaelig end Bogen om Kai) – som vi ogsaa lige har faaet. –
Paa Tirsdag rejser vi til København, jeg skal over og gøre den Bestilling til Overpræsidenten færdig – gid man aldrig havde valgt mig dertil – og saa bliver vi Maj Maaned i København. Jeg glæder mig til at hilse paa Jer igen. Paa Gensyn
Eders hengivne Fritz Syberg.

Omtalte genstande

Fritz Syberg har en bestilling på noget til Overpræsidenten.

Fakta

PDF
Brev

Da

Datoen optræder på brevet

Den omtalte bog om Thorvaldsen er "Thorvaldsens Portrætbuster." Introduktion af Johannes V. Jensen. Biografiske noter ved Aage Marcus. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag 1926. Bogen om Kai Nielsen er ikke fundet.
Overpræsidenten var chef i Overpræsidiet (tilsvarende institutioner i provinsen kaldtes Statsamtet, senere Statsforvaltningen, senere Familieretshuset). Det vides ikke, hvilken bestilling til overpræsidenten, der er tale om.

Pilegården Kerteminde

Det Kongelige Bibliotek, Johannes V. Jensens Arkiv