Menu

Fynboerne

1888-04-29

Modtager

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Isen er smeltet. Johannes Larsen skal fortælle, hvilken dag han kommer hjem. Der er kommet en ny lærling i købmandsgården.

Transskription

Kjerteminde den 29 April 1888

Kjære Johannes!
Nu i dag kan jeg førs[papir mangler] Skjorten og en Deel af [papir mangler]ne reen og varmt paa[papir mangler] bad Dig om at skrive m[papir mangler] op men da jeg hører [papir mangler] kommer Du vel saa[papir mangler] færdige med Modellen, vær nu sød og skriv os Dagen for her ere jo et par Smaafolk som endelig vil hente Johannes Larsen, vi ere raske, Fuglene har Fred , Kanariehunnen har lagt 1 Æg stort mere bryder Du dig vel ikke om at vide, jo det er sandt vi har antaget en Lærling han er fra Odense, hedder Johannes Holm er Søn af en Bogholder – han er 17 Aar – og omtrent paa Georgs Højde, det var jo ikke rigtig tilpas for han [papir mangler] nu haabe at det skal blive [papir mangler] bo hos Georg, derfor maa d[papir mangler] oppe hos Dig
Endelig gik Isen iforgaars forrige Gang var det kun en eneste Dag saa kom den [papir mangler] en anden Kant og tyk og fast [papir mangler] herind og blev siddende [ papir mangler]derlig naar det er saanær [papir mangler]synet saa har vi ingen Lyst [papir mangler]ive jeg er nu desuden saa op[taget af ] Rengjøring da vi skal skifte [papir mangler] saa er du vel ogsaa glad [papir mangler] hører at vi ere raske
Jens Olsen ligger her med ”Addy”, den skal til Præstø, i dag kom ”Kjerteminde”, men Samson maa losse i Frederikshavn til stor Skade for os
Skriv nu endelig hvad Dag Du kommer
Hils Alle Venner
Din trofaste Moder
Jakken kommer imorgen

Fakta

Brev

dansk

Dato i brev

Addy, Kjerteminde og Samson er skibe tilhørende Johannes Larsens far, IA Larsen.
Småfolkene må være Adolph og Christine, Johannes Larsen yngre søskende.

Kerteminde
København
  • Frederikshavn
  • Præstø Kirke

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien