Menu

Fynboerne

april 1888-1890

Modtager

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Vilhelmine Larsen og Johannes er uenige omkring hans malerier. Det må de tale om, næste gang han kommer hjem. Brønden på Kærbyhus er blevet tømt og der er blevet plantet æbletræer.

Transskription

Kjære Johannes!
Tak for Brevet paa Grund af den megen Regn – kan jeg ikke sende dig Tøjet før i de første Dage af næste Uge – Skoene kom gud ske Lov saa du kan blive pæn Søndag send saa de andre straks maaske de kan komme i Posen – nu skal jeg over at se om der er nogle Penge at faa dog maaske saa mange at du ikke skal laane til Postpenge. Det har jo været en morsom Aften paa Skolen;
Du kan ikke forstaa mig med Hensyn til Malerierne og jeg i ligmaade men det maa vi hellere drøfte mundtlig Johannes
Jeg tænker først nu kommer du hjem til 1 Maj saa er det jo unøvendig at sende Tøjet skriv dog om det ligestraks
Vi ere raske her men [overstreget] Christine Faster Thrine hun kom slemt til Skade igaar Morges hun var som sædvanlig kommen op til Martins for at hjælpe og da hun gaar op paa en Stol for at lukke et Vindue op – styrter hun baglæns ned og slaar sit Been slemt saa hun maatte lægges paa en Seng derhenne og led meget igaar idag er det bedre – nu kommer det an paa hvornaar hun kan flyttes – det er tung Skæbne der hviler over det Hjem –
Hør nu Johannes fra Fader, - der skal komme Penge til dig den 29, og kommer du hjem til Maj skal du faa alting sendt for vi maa nu sælge vor Havre – for hvad vi kan faa for den
Du kan tro her er Arbejde med Brønden oppe ved Kjærbyhus – der er kommen en Brøndsætter og du kan tro der er Arbejde. 6 Mand har pumpet i 2 Døgn – med 2 Pumper – saa fik vi tømt paa en Alen nær – Vandet strømmer saa rigelig til at efter Udregning kan den Vandaare – 750 Tdr. Vand i Døgnet.
Idag er Gartner Hansen her og planter os 20 Frugttræer Æbler i vor Jord ved Møllen paa begge Sider af Vejen –
Nu er Kl formange Lev vel og Gud Fader være med dig
Din trofaste Moder

Fakta

Brev

dansk

Johannes Larsen går på kunstskole i København indtil 1890. Hans far køber Kærbyhus på en auktion i 1888. Farbror Martin Larsen bor stadig i Kerteminde. Hans forretning går dårligt og han flytter fra Kerteminde i 1890.

Kerteminde
København

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien