Menu

Fynboerne

1888-01-16

Modtager

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Familien Eckardt i Sverige er hårdt prøvet med sygdom og de mangler penge. Mon det er muligt, at Eckardt kan købe malerudstyr på kredit?

Transskription

Kjerteminde den 16/1 88

Kjære Johannes!
Jeg lovede dig et langt Brev men det faar Du have tilgode for jeg skal i dag sy en deel og Vilhelm er i Sengen vaade fødder fra Møllerkjæret og deslige hævner sig nu han maatte gaa i Seng igjen imorges og saa faar vi se jeg har endnu ikke hentet Klejn for det kan jo være vi kan undvære ham men naar nogen er i Sengen saa maa der jo en være ovenpaa, jeg skal ogsaa skrive til Sverrig for der kom Brev igaar lille Anna er meget syg; ak hvor de kjære Menneskers Forhold nu skulde han have nogle Billeder til Aution men Penge skal bruges alle Steder – intet har han at male med; Johannes sig mig [Pacht] Adresse mon ikke han der kjender Kunstmaleres daarlige Kaar vilde lade ham faa Kredit til Sommer Terminen var jeg blot derovre jeg skulde snart høre ham derom, Du er vel ikke for den Slags Johannes; med mindre det kan staa klart for dig at det var en god nødvendig Gang kan du ikke saa skrive mig hans Adresse saa kan Eckardt jo selv høre, eller troer du at Kultorvets Handel giver Kredit hvor er det dog svært at være saa bunden til alle Sider
Skriv dog nu et ordentligt Brev og fortæl en hel Deel især om din Gjærning
Hils nu Alle hvordan synes Du om den nye Lejlighed. Din trofaste Moder

Fakta

Brev

dansk

Dato i brev

Maleren Christian Eckardt boede på skovgården Store Höljeryd i Sverige med sin familie.
Møllerkæret er et gadekær i Kerteminde. Det er gennem mange år blevet brugt til skøjteløb.

Kerteminde
København
  • Långaryd
  • Skolegade, 5300 Kerteminde
  • Kultorvet, København

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien