Menu

Fynboerne

1895-08-06

Modtager

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Johannes Larsens far har lavet aftale med Victor Bøttern vedr. købmandsgården. De har hilst på den unge bestyrer. Opremsning af beløbene i aftalen. Vilhelmine Larsen sender en pakke til Johannes.

Transskription

Kjerteminde den 6 95
8

Kjæreste Johannes!
Endelig kan vi idag skrive at Sagen er ordnet med Consul Bøttern nylig rejste han herfra det gik i en Fart med de to gode Mænd, den endelig Kontrakt skal skrives naar han sidst i Maaneden kommer og køber Borgerskab.
Den unge Mand der skal styre Forretningen var hernede for at præsentere sig forleden Aften og ham syntes vi godt om enlig ung Mand, her skal foreløbig ikke være andre med ham saa skal Fader hjælpe med i Førstningen de skal regjere i de Kontor til Gaarden
Morten bliver her
Vi faar i Leje af Bygningerne 1000 Kr og Kostpenge for Karl og Bestyrer 800 og 8 Kr daglig naar vi kjører og 20 Procent af Forretningen men alt dette skal du ikke omtale
her er 10 foreløbig flere skal komme
en Pakke sender vi iaften den kan du saa hente Onsdag i Faaborg
Kjærlig Hilsen fra os Alle
snart Brev igjen
Hils Alle

Fakta

Brev

dansk

Dato i brev

Johannes Larsen opholder sig hos Anna og Fritz Syberg i Svanninge ved Fåborg.

Kerteminde
Svanninge
  • Faaborg, Fyn

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien