Menu

Fynboerne

1897-03-14

Afsender

Johannes Larsen

Modtager

Alhed Larsen

Dokumentindhold

Johs. Larsen har malet akvareller til Stockholm-udstillingen og fået dem indrammet.
Zahrtmann har bedt om billeder i kommission.
Johs. Larsen skal "pusle med porcelain".

Transskription

Kjerteminde 14 Marts [noget af papiret mangler]

Min egen Kæreste!
Det er vist skammeligt længe siden, at jeg har skreven til Dig, men jeg har været saa frygteligt optaget af de Aquareller i den sidste Tid. Nu har jeg da endelig faaet 4 ud af det, som jeg tror jeg kan være bekendt at sende af Sted. Paa Tirsdag skal de sendes med [noget af papiret mangler]ren. Rammerne [noget af papiret mangler] ogsaa en hel Del [noget af papiret mangler] med. Jeg fik dem [noget af papiret mangler] og saa viste det sig [at de var] for smaa, det var for Resten min egen Skyld, jeg havde i god Tro benyttet et gammelt Baandmaal som jeg havde fundet i mit Chatol [som var] ”Dansk” paa den ene Side, saa jeg mente jo det var ærligt nok, og saa viste det sig at det var god[t] 2 Tommer længere pr. Al end en al, mindre Tommestok. Jeg fik saa endelig bevæget Snedkeren til strax at tage fat paa fire ny og nu har jeg faeet dem bejset og bonet og faaet de 2 Aquareller sat i og bliver [nok færdig] med de 2 andre [her i] Formiddag. Somme [noget af papiret mangler] det var galt [alt sammen] fik jeg [noget af papiret mangler] Zahrtmann at [noget af papiret mangler] faaet et halvt Værelse til paa Stockholm Udstillingen til Tegninger og Aquareller og han har i Kommission at bede mig om sex af de i Kunstforeningen udstillede [Aqua]reller til foruden de 4. Her ser Du kun Benævnelser: 1) Cinneraria 2) Ænder der rejser sig mod Snekyst 3) Havlitterne 4 Maage paa en Pind 5) Alliker der dale 6) Gæs der trække. Nu kan Du se om Du kan regne ud hvad det er for nogle. Jeg faar altsaa 3 Oljemalerier og 10 Aquareller derop. Det var lige ved at løbe rundt for mig den Aften [hvor jeg] skulde svare ham [noget af papiret mangler] jeg skulde paa [noget af papiret mangler] strax indsaa jeg [noget af papiret mangler] jeg skulde naa [noget af papiret mangler] uden at rejse til Kjøbenhavn, hvad jeg jo nødig vilde, men med [ulæseligt ord] gik det op for mig at jeg maaske nok kunde naa [noget af papiret mangler] at klare det hele og da jeg kom hjem skrev jeg saa til hende og Zahrtmann og kom først i Seng henad 12. Det var G. Larsen som talte i Telefon. Jeg maa fatte mig i Korthed da jeg ikke har Papir. Skolen holder op Lørdag 8 Dage. Saa jeg kommer ikke ned til Dig før den er forbi jeg har tænkt paa at gaa i Marken med Tjalje hver Formiddag og pusle lidt med [noget af papiret mangler] Porcelain om Eftermiddagen [noget af papiret mangler] jeg maler færdig paa [noget af papiret mangler]første kan vist baade [noget af papiret mangler] have godt af og [noget af papiret mangler] er vist ingen Skade til. Jeg haaber saa at jeg kommer til at se noget [ulæseligt ord] naar jeg kommer ned til dig. Mange kærlige Hilsner Din hengivne Johannes Larsen

Omtalte genstande

Johs. Larsen: Fire akvareller til Stockholm-udstillingen.
Johs. Larsen: Cinneraria
Johs. Larsen: Ænder der rejser sig mod snekyst
Johs. Larsen: Havlitterne
Johs. Larsen: Maage paa en Pind
Johs. Larsen: Alliker der dale
Johs. Larsen: Gæs der trække

Fakta

Brev

Da

Dateringen fremgår af brevet

Det omtalte porcelæn må være bestillingsopgaven fra Kjær (kaldet Glaskjær) på dekorationer til keramik, der skal fabriksfremstilles.

Kerteminde
Georg Larsen

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til DKB af Larsen-familien