Menu

Fynboerne

1920-01-09

Afsender

Fritz Syberg

Modtager

Johannes Jensen

Dokumentindhold

Selvom hanerne galer højt, vil solen gå sin gang. Syberg føler ingen trang til at rejse. Han er desuden syg af gigt og influenza. Senere på måneden kommer han til København.

Transskription

Pilegaarden 9-1-20

Kære Ven, ja Du har Ret! Solen vil gaa sin straalende Bane ganske uanfægtet af, at Hanerne galer højt paa Møddingen.
Men rejse føler jeg ingen Trang til. Jeg sidder fast i Arbejde de første 2 a 3 Aar og Kloden besørger alt hvad jeg attraar af Rejse for mig naar den hvirvler af Sted paa sin aartusindgamle Bane. Forresten ligger jeg i Sengen paa fjerde Dag. Gigt, Influenza ondt i Halsen o.s.v. Jeg er utaalmodig efter at komme op men maa vist holde mig i Sengen nogle Dage. Godt Nytaar. Jeg kommer til Kjøbenhavn midt eller i sidste Halvdel af Maaneden.
Eders hengivne Fritz Syberg

Fakta

Brev

Da

Datoen optræder på brevet

Det vides ikke, hvad Syberg refererer til med ordene om, at hanerne galer højt på møddingen.

Pilegården Kerteminde

Det Kongelige Bibliotek, Johannes V. Jensens Arkiv