Menu

Fynboerne

1927-02-12

Modtager

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Lærer Fausø er meget optaget af at eje anerkendte kunstneres malerier, og han beder derfor Johannes Larsen om at male et lille studie til ham - ganske billigt, da han kun har sin lille lærerløn at betale med.

Transskription

D. 12.2.27.
Maleren Joh. Larsen!
Undskyld undertegnede denne Henvendelse, skønt jeg er en hel fremmed for Brev!
Jeg er en fattig Lærer, der er besjælet af en levende Interesse for Kunst - særlig Malerkunst; jeg læser alt og ser alt, hvad der kommer paa min Vej, og det er lykkedes mig med [ulæselig] at komme saa vidt, at jeg kan glæde mig ved den lykkelige Fornemmelse at være Ejer af en lille Samling Lærreder af nogenlunde betydelige Malere - 5-6 Charlottenborg-udstillere.
Jeg har fulgt Dem Hr. Johs. Larsen lige fra jeg kunde begynde at skelne mellem "godt og ondt", men jeg har aldrig turdet skrive til Dem. For - jeg maa sige Dem det - der er ingen Lærreder, der i den Grad kan binde mig som Deres. Jeg kan staa foran Deres Billeder paa Randers Museum i Timevis. Det er Formerne og den høje Foraarsluft, der saadan har bjergtaget mig. Det er, som Johs. V. Jensen skriver: Blaat, Hvidt og gult - Foraaret selv.
Vil De gøre en saadan lille, trofast Mand glad ved til "Fattigmandspris" at lade mig faa en lille Studie at glæde mig ved til daglig.
Har De ingen? Aa, offer saa en ledig Stund paa en saadan til mig.
En Stump blaa Himmel med et Par Vildgæs el. Svaner, nedenunder lidt Bund og vissent Græs.
Jeg kan og vil give det for Skitsen, jeg evner!
Vær venlig og skriv til mig!
Deres med Tak og Hilsen
Ærbødigst
Carl Fausø

Fakta

Brev

dansk

Datoen fremgår af brevet.

Charlottenborg er hjemstedet for flere kunstinstitutioner, bl.a. Kunsthal Charlottenborg og beliggende på Kongens Nytorv i København.

Auning St.
Kerteminde
  • Stenbergholt, Auning St.
  • Randers Kunstmuseum
  • Charlottenborg, København

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv (i kopi)