Menu

Fynboerne

1927-01-26

Afsender

Johannes Larsen

Modtager

Achton Friis

Dokumentindhold

Johannes Larsen kan ikke finde Samsødagbogen og spørger, om Achton Friis har den.

Transskription

Kjerteminde 26 Jan 1927.

Kære Achton Friis!
Den er gruelig gal! Jeg kan ikke finde Dagbogen fra Samsøturen, saa vidt jeg kan se er det den eneste, der mangler, alle de andre ligger sammen i en Bunke, og mine andre Dagbøger har jeg ogsaa forgæves set igennem. Det er vel udelukket at De har dem selv???
Det lader til at være morderligt svært at holde sammen paa Klunset. Mange venlige Hilsner til Dem alle 3.
Deres hengivne
Johannes Larsen.

Fakta

Brev

dansk

Datoen fremgår af brevet.

Bogværket De Danskes Øer 1-3 med tekst af Achton Friis og illustrationer af blandt andre Johannes Larsen blev 1926-28 udgivet af Forlaget Gyldendal. Forberedelserne til bøgerne blev gjort på sejlture med skibet Rylen, og Johannes Larsen skrev og tegnede på disse ture notater i sine dagbøger.

Kerteminde
  • Samsø

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv