Menu

Fynboerne

1927-01-12

Afsender

Fritz Syberg

Dokumentindhold

Syberg har ventet på at høre Johannes V. Jensens mening om "Sagastriden". Han har svært ved at forsone sig med Gunnar Gunnarsson, men husker med glæde sin læsning af Njals Saga og Egil Skallagrimssons Saga.

Transskription

Pilegaarden 12-1-27

Kære Ven.
Tak for Din Kronik. Du har som al Tid min udelte Sympati. Jeg har længe ventet paa at høre noget fra Dig i denne Sagastrid. Det var en Jul for ca. 40 Aar siden at jeg første Gang læste N.M. Petersens Oversættelse af Sagaerne – Nials S. kendte jeg Brudstykkevis fra Skolen – og jeg glemmer aldrig den Oplevelse det var for mig at læse Egill’s Saga. Du forstaar derfor, nok [”nok” overstreget] at jeg har været spændt paa hvor jeg havde Dig i denne Strid. Unter uns gesagt denne Gunnar Gunnarsen vil jeg faa svært ved at forsone mig med. x)
Glædeligt Nytaar og Lykke til Arbejdet. Hils Else.

Din hengivne Fritz Syberg.

x) Forresten har jeg oplevet sligt før. Jeg erindrer en Tid midt i 80’erne, hvor det rent ud var uanstændigt at nævne Øhlenschlægers Navn

Fakta

Brev

dansk

Datoen optræder på brevet

Johannes V. Jensen var med i en gruppe, der tog initiativ til udgivelsen af De Islandske Sagaer. Bogudgaven blev redigeret af Gunnar Gunnarsson og Hans Kyrre og udkom i tre bind med Johannes V. Jensens indledning. Det var Jensens idé, at Johannes Larsen skulle illustrere sagaerne, og 8. juni 1927 rejste Larsen for første gang i denne anledning til Island.
Njáls saga (norrønt Brennu-Njáls saga, eller Njála) er en islændingesaga, som er skrevet ca. 1280. Historien foregår i Rangárvellir på det sydlige Island ca. år 950-1015 og handler om venskabet mellem Njál på Bergþórshvoll og Gunnar fra Lidarende, som stadig sættes på prøve af slægtninge, som vil have oprejsning for forskellige krænkelser.
Egil Skallagrimssons Saga er en saga, der omhandler denne persons livhistorie (ca. 910 – 994). Den er formentlig nedskrevet omkring 1230. Forfatteren kendes ikke. Sagaen er oversat til dansk af både N.M. Petersen, Martin Larsen, Johannes V. Jensen og Rolf Stavnem.
(Wikipedia nov. 2019)

Pilegården Kerteminde

Det Kongelige Bibliotek, Johannes V. Jensens Arkiv