Menu

Fynboerne

1933-09-23

Afsender

Fritz Syberg

Dokumentindhold

Johannes V. Jensens ord i kataloget til Den Nye Udstilling lyder som Rolandshornet.
Fritz Syberg har travlt. Han følger godt med i verdensudviklingen i tre aviser.

Transskription

Pilegaarden Kjerteminde
23 – 9 – 33

Kære Johannes V. og Else
Det er længe siden vi saa noget til hinanden, nu fik jeg lige med Posten Kataloget over ”Den nye Udstilling” hvori Du har skrevet nogle Ord. Du er stadig levende og det er rart at høre Din Røst, den lyder som ”Rolands Horn i Roncevalles Dale” og som Barnets i ”Kejserens nye Klæder”.
Iøvrigt klager jeg ikke jeg sidder i Arbejde til op over Ørerne, og naar blot Solen vedblivende vil gaa op i Øst og ned i Vest saa skal jeg ikke føle andet end Tilfredshed med Verdensudviklingen. Udviklingen iøvrigt, den man har saa travlt med, ser jeg jo lidt om i Aviserne, vi har baade et Højreblad et radikalt og socialdemokratisk, jeg tror at Højrebladet er det mindst pøbelagtige, det er Kjerteminde Avis. Det gaar vel godt med Elins og Villums Søn? Mange Hilsener fra Marie og Fritz Syberg.

Fakta

PDF
Brev

Da

Datoen optræder på brevet

Rolandskvadet er et episk digt baseret på slaget ved Roncevaux/Roncevalles i 778. Det er nedskrevet i slutningen af 1000tallet og Frankrigs ældste, bevarede stykke litteratur. I digtet optræder helten Roland, som under slaget blæser i sit horn, Olifant, for at tilkalde hjælp, da hans hær er i undertal i forhold til fjenden.
Elin og Villum Jensens førstefødte var en datter. I brevet 9. nov. 1933 undskylder Fritz Syberg overfor Jensen, at hans hukommelse er blevet dårlig.

Pilegården Kerteminde

Det Kongelige Bibliotek, Johannes V. Jensens Arkiv