Menu

Fynboerne

1940-02-25

Afsender

Johannes Larsen

Modtager

Johan Larsen

Dokumentindhold

Det er frostvejr, og der er mange fugle i en våge ved Langebro. Larsen maler akvareller blandt andet fra vågen set fra Frøknerne Spies' vindue.
Salget Winkel & Magnussens auktion var ikke ret godt, men en del af billederne var også uden fugle.
Der er lunt og godt på Møllebakken, men man har måttet slukke fyret i Værkstedet, da det var for dyrt, og der er rationering.

Transskription

Kjerteminde Søndag 25 Febr. 1940.

Kære Lysse!
Tak for Brevet! og til Lykke med Fødselsdagen i Overmorgen. Vi har nu haft et Par Dages Tø med et Par ⁰ Varme, men i Nat fik vi igen Frost og i Dag har det været Stille klart Solskin med Frost i Skyggen. Her har været en Masse Svømmefugle i Vaagen i Havnen og V for Langebro. Flest Skalleslugere (toppet) og en halv Snes store do og en enkelt lille. Nogle Lappedykkere mange Hvinænder ca 15 Havlitter 4-5 Ederfugle 10-12 Fløjelsænder og nogle Sortænder, mange Troldænder og en Del Bjærgænder, et Par Graaænder, 23-24 Blishøns 6 Sangsvaner hvoraf de 2 er døde, den ene fik jeg levende men den var død næste Morgen.17 Knopsvaner hvoraf jeg har 2 der klarer sig fint. Taffelænderne glimrer ved deres Fraværelse, men jeg saa dog en ♂ nogle Dage efter at Bugten var tillagt. Jeg maler Vinteraquareller og har faaet lavet en Del, ogsaa et par nede fra Vaagen med Ænder og Svaner set fra Frknerne Spies’s Vindue. Jeg havde Auktion hos W & M forleden men det har i vel set af Aviserne, for I er vel mere i Forbindelse med Omverdenen end vi der faar Posten fløjet herover, naar der ikke er Taage, hvad det er en Gang imellem. Resultatet af Auktionen var jo ikke særlig straalende men det maa jo taget i Betragtning at det var de Billeder jeg ikke har kunnet sælge, bl.a fordi der ikke var Fugle paa. Vi har det ellers godt og lunt inden Døre, men vi har for længst slukket Fyret i Værkstedet, dels fordi der ikke kunde blive varmt, dels fordi det er dyrt og dels fordi der er Rationering paa Brændsel, saa vi alligevel snart maatte holde op af Mangel paa Brænde. Naa. Glædelig Fødselsdag! Mange Hilsner til Jer allesammen
Din Far.

Omtalte genstande

Johannes Larsen maler "Vinteraquareller" blandt andet med motiver fra en våge ved Langebro i Kerteminde.
Han har haft billeder på auktion hos Winkel & Magnussen, og salget var ikke godt.

Fakta

Brev

Da

Datoen er skrevet øverst s. 1

Kerteminde

Bynavnet er skrevet øverst s. 1

Brevet er i privateje

Nej

Brevet er i privateje