Menu

Fynboerne

8. jun. 1921

Resumé

Dagbogen er en natur og fugle beskrivelse af rejsen med sejlskibet "Rylen" til de fynske øer.
Rejsens formål er indsamling af materiale til Acton Friis, "De Danskes Øer", der på 1.200 sider i 3 bind beskriver livet, naturen, historien og kulturen på de danske øer i 1920'erne

[21 verso]
37
8 Juni fl. V næsten Stille
Varmeskyer driver lavt
Udfor Lunkebugten
kom et Marsvin op fl
Gange temmelig tæt
paa Siden af os. Ryggen
omkr. Finnen af et mær
keligt skruppet eller sna
rere pjaltet Udseende!
Enkelte Maager (rid x can)
og nogle Terner.
Lagde til Broen i
Aasø. Friis og jeg i Land
og gik til Tranekær
Paa Engen indenfor
Broen Viber Rødben
Gul Vipstj (typ) I Sko
ven Solsorter Drosler
Løvsanger Ringduer
I Slotsparken Graa-
ænder med Ællinger
en Flok Roandriker
2 tamme Knopsvaner
Mindst 5 Par Lappe
dykkere (P. cristatus)
en kom svømmende
med et langt grønt
Siv eller Dunhammer
blad til Reden.
[22 Recto]
Røds
[22 verso]
39
Rødstjert. Svenskirisker
Rødhals med Unger
mange Drosler og Sol
sorten madede deres
Unger paa Plænen
mange graa Fluesnapper
Bogfinker. Bysvaler
En Allike vist den ene
ste jeg saa paa Langeland
Mens jeg tegnede Land
skab med Slottet fra
Bakkerne V for dette hørte
jeg en Grønspætte. Vibe
Ringduer. Nogle faa
Daadyr kom ud fra
Skoven og græssede
Ombord til Middag paa
Engen das et Par Rød
ben paa hver sin Stage
og skreg, gule og hvid Vipstj
I Vandet fra Baaden
før Middag. Efter Mdg i
Land med Puf.
Paa Vejen gennem den
første Skov paa et aa
bent Sted ned ung Gran
plantering 3 Løvsangere
sammen med Mad
til Ungerne i Næbet.
[23 recto]
Blank
[23 verso]
41
Vi satte os ned i passen
de Afstand paa hver Side
af dem for at se dem
made Ungerne. Men blev
stadig forstyrrede da der
imidlertid var ankommen
en Damper med det Resul
tat at der kom først den
ene Vogn efter den anden
saa Gaaende og cyklende
Passagerer bl a en
Samling Højskolepiger
med Lærerinder, under
alt dette hoppede Løv
sangerne pibende om
med deres smaa Orme
og Insekter i Munden og
til sidst lod vi dem i
Fred og gik vor Vej. Jeg
Tegnede Møllen fra sam
me Sted som i Formdg
Raadyr kom ud
og græssede
Lærker Gulspurve
Inden vi gik ombord
tegnede Jeg Vejen fra
Broen op gennem
Skoven med de gl
Huse i Mens jeg tegn-
[24 recto]
Blank
[24 verso]
43
de hørte jeg Bekassiner
tjeppe tjeppe tjeppe fra
Mosen og lidt efter var
en af dem oppe at brum[ulæselig]
me. Ombord til Aftens
mad. Kl 8 Satte vi Fokken
Vinden var gaaet om
til Ø fl, og tog Ankret
mens Puf luvede[ulæselig] sig
til at fyre op for at
sejle til Rudkjøbing.
Loddelampen revner
inden Motoren er varm
og da der ikke er Vind
nok til at krydse til
bage eller komme
til Rudkjøbing løber
vi ind i Svendborgsund
og ankrer Kl halv Tolv
ved Troense, udfor Thu [røbund] [fortsat på efterfølgende side]

  1. Larus ridibundus: Hættemåger

  2. Larus canus: Stormmåge

  3. Roandrik, Stokand i fældning, anas boschas, i dag Gråand, Anas platyrhynchos

  4. Toppet Lappedykker, Podiceps cristatus

  5. Svenskirisk: Gammelt ord for grøn irisk

Fakta

PDF
8. jun. 1921

Det kongelige Bibliotek

Johannes Larsen
Andreas Larsen

Nej